Strona główna Wydział Filozoficzny Studia Studia II stopnia Instytut Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa


Instytut Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa

Kulturoznawstwo w Akademii Ignatianum w Krakowie to studia o profilu ogólnoakademickim ukierunkowane humanistycznie. Program studiów obejmuje moduły związane z prowadzonymi badaniami naukowymi w dziedzinie nauk humanistycznych.

Celem studiów jest wykształcenie u studentów zespołu wiedzy, umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych, dzięki którym absolwent kulturoznawstwa będzie przygotowany zarówno do prowadzenia badań naukowych, jak i do podjęcia pracy w rozmaitych sektorach kultury.