Instytut Kulturoznawstwa

Oferowane kierunki studiów w Instytucie Kulturoznawstwa:

 

1. Kulturoznawstwo 

2. Turystyka i rekreacja