Koło Filmowe POWIĘKSZENIE

Wydział Filozoficzny, Instytut Kulturoznawstwa

Opiekun naukowy: Dr Urszula Tes

Prezes: Tomasz Śmigla

Działalność dotyczy:

Poszerzania wiedzy o filmie.

Liczba członków: 17

Kontakt: urszula.tes@ignatianum.edu.pl