Koło Nauk Politycznych

Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Opiekun naukowy: dr Mateusz Pękala

Działalność dotyczy:

Koło Nauk Politycznych przy Instytucie Nauk o Polityce i Administracji AIK zrzesza studentów nauk o polityce chcących rozwijać swoje zainteresowania naukowe ponad obowiązkowy program studiów.

Kontakt: mateusz.pekala@ignatianum.edu.pl lub pod adresem:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a59b058aab6404f42bd8fd7e82eeaa982%40thread.tacv2/conversations?groupId=ede20f60-3115-44dc-bbe8-94801bfb390e&tenantId=0a50f498-5963-457c-aed4-24bf7f57802a

 We wcześniejszych latach członkowie Koła Nauk Politycznych redagowali Gazetę "Dekadencką", której numery są dostępne poniżej: