Koło Naukowe HEADLINE

Wydział Filozoficzny, Instytut Dziennikarstwa

Opiekun naukowy: mgr Katarzyna Daraż-Duda

Prezes: Aleksandra Góra

Działalność dotyczy:

  • prowadzenie działalności naukowo-badawczej mającej na celu poszerzenie wiedzy oraz rozwijanie zainteresowań naukowych członków Koła

  • prowadzenie działalności medialnej mającej na celu doskonalenie umiejętności, rozwijanie zainteresowań członków Koła oraz popularyzacja wiedzy

  • działanie na rzecz rozwoju członków Koła poprzez organizowanie spotkań, debat, seminariów, warsztatów, szkoleń, konferencji, wizyt studyjnych tak krajowych jaki i zagranicznych

  • działanie na rzecz rozwoju członków Koła poprzez udział w spotkaniach, debatach, seminariach, warsztatach, szkoleniach, konferencjach, wizyt studyjnych tak krajowych jak i zagranicznych

  • nawiązywanie kontaktów i współpraca z organizacjami o podobnych celach

  • szeroko rozumiana integracja studentów.

Liczba członków: 6

Kontakt: aleksandra.gora@student.ignatianum.edu.pl