Konferencje

  W roku akademickim 2019/2020 Centrum  Etyki Chrześcijańskiej we współpracy z innymi jednostkami naukowymi będzie organizowało lub współorganizowało następujące konferencje naukowe:

 
1. W kwietniu 2020 roku planowana jest międzynarodowa konferencja dotycząca myśli niemieckiego filozofa Roberta Spaemanna. Konferencja jest organizowana  wspólnie z Katedra Bioetyki UP JP II
 
2. W maju 2020 roku planowana jest ogólnopolska konferencja z cyklu: Dziedzictwo Etyki Współczesnej, tym razem będzie poświęcona wpływowi myśli Immanuela Kanta na chrześcijaństwo. Organizacja wspólnie z Sekcją Etyki UKSW.
 
3. W czerwcu 2020 planowana jest ogólnopolska konferencja pt: Transhumanizm - nowa religia i eschatologia. Będzie to już 4 konferencja organizowana przez grupę badaczy polskich z różnych uczelni, którzy starają się zrozumieć fenomen ulepszania człowieka.
 
4. W związku z 5 rocznica śmierci. Ks. Prof Tadeusza Ślipko, nestora polskiej etyki chrześcijańskiej, Instytut Filozofii i Centrum Etyki Chrześcijańskiej, przygotowują konferencję naukową poświęconą myśli etycznej Księdza Profesora, jej aktualności dla oceny współczesnych zjawisk kulturowych i społecznych.  Konferencja planowana jest na początek maja 2020 roku. O szczegółach będziemy Państwa informować. 
 
 
O innych wydarzeniach będziemy informować.