Konferencje

 W roku akademickim 2019/2020 Centrum Etyki Chrześcijańskiej we współpracy z innymi jednostkami naukowymi organizowało lub współorganizowało następujące konferencje naukowe:

 
1. W kwietniu 2020 roku: międzynarodowa konferencja dotycząca myśli niemieckiego filozofa Roberta Spaemanna. Konferencja organizowana wspólnie z Katedrą Bioetyki UPJP II.
 
2. W maju 2020 roku: ogólnopolska konferencja z cyklu: Dziedzictwo Etyki Współczesnej, tym razem będzie poświęcona wpływowi myśli Immanuela Kanta na chrześcijaństwo. Organizacja wspólnie z Sekcją Etyki UKSW.
 
3. W czerwcu 2020 roku: ogólnopolska konferencja pt.: Transhumanizm - nowa religia i eschatologia. To już 4 konferencja organizowana przez grupę badaczy polskich z różnych uczelni, którzy starają się zrozumieć fenomen ulepszania człowieka.
 
4. W związku z 5. rocznicą śmierci ks. prof. Tadeusza Ślipko, nestora polskiej etyki chrześcijańskiej, Instytut Filozofii i Centrum Etyki Chrześcijańskiej, przygotował konferencję naukową poświęconą myśli etycznej Księdza Profesora, jej aktualności dla oceny współczesnych zjawisk kulturowych i społecznych.  
 
 
O innych wydarzeniach będziemy informować.