Rok akademicki 2019/2020

     

Uchwała nr 1/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 19 listopada 2019 r. W sprawie: wprowadzenia Regulaminu studiów doktoranckich w Akademii Ignatianum w Krakowie dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed dniem 1 października 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 2/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 19 listopada 2019 r. W sprawie: określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Regulamin prowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Akademii Ignatianum w Krakowie stanowiący załącznik do Uchwały nr 2/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 19 listopada 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 3/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 19 listopada 2019 r. W sprawie: powołania przedstawicieli do Rady ds. Stopni Naukowych w Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]

   

Uchwała nr 4/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 19 listopada 2019 r. W sprawie: nazwania Sali nr 414 imieniem 25 jezuitów z Kolegium krakowskiego aresztowanych przez niemieckich okupantów 10 listopada 1939 r. w ramach akcji skierowanej przeciwko inteligencji polskiej.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik do Uchwały nr 4/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 19 listopada 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 5/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 grudnia 2019 r. W sprawie: wystąpienia z wnioskiem o nadanie dr Marzenie Chrost Medalu Srebrnego za Długoletnią Służbę.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 6/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 grudnia 2019 r. W sprawie: wystąpienia z wnioskiem o nadanie dr hab. Barbarze Surmie, prof. AIK Medalu Srebrnego za Długoletnią Służbę.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 7/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 grudnia 2019 r. W sprawie: wystąpienia z wnioskiem o nadanie dr hab. Krystynie Zabawie, prof. AIK Medalu Srebrnego za Długoletnią Służbę.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 8/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 grudnia 2019 r. W sprawie: wystąpienia z wnioskiem o nadanie dr. Wojciechowi Arndtowi, Medalu Brązowego za Długoletnią Służbę.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 9/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 grudnia 2019 r. W sprawie: wystąpienia z wnioskiem o nadanie dr. hab. Piotrowi Duchlińskiemu, prof. AIK Medalu Brązowego za Długoletnią Służbę.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 10/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 grudnia 2019 r. W sprawie: zatwierdzenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz studentów, doktorantów i absolwentów Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Regulamin przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz studentów, doktorantów i absolwentów Akademii Ignatianum w Krakowie stanowiący załącznik do Uchwały nr 10/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 grudnia 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 12/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 grudnia 2019 r. W sprawie: sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w tekście Uchwały nr 3/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie powołania przedstawicieli do Rady ds. Stopni Naukowych w Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 14/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 lutego 2020 r. W sprawie: powołania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Akademii Ignatianum w Krakowie za rok 2019.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 15/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 lutego 2020 r. W sprawie: ustalenia programu kursu umożliwiającego zdobycie przygotowania pedagogicznego do prowadzenia przedmiotów studentom kierunku Filozofia.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik do uchwały nr 15/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 16/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 25 lutego 2020 r. W sprawie: opinii planu rzeczowo-finansowego na 2020 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 17/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie: powołania Zarządu oraz Komisji Kontrolnej Fundacji im. Św. Ignacego Loyoli
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 18/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2020 r. W sprawie: uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Regulamin Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie stanowiący Załącznik do Uchwały nr 18/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2020 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 19/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2020 r. W sprawie: wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2020/2021.
[Pobierz] [Otwórz]
Regulamin Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2020/2021 stanowiący Załącznik do Uchwały nr 19/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2020 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 20/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2020 r. W sprawie: zatwierdzenia Programu kształcenia Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Program kształcenia Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie stanowiący Załącznik do Uchwały nr 20/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2020 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 1 do Programu kształcenia Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 2 do Programu kształcenia Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 3 do Programu kształcenia Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 3a do Programu kształcenia Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 3b do Programu kształcenia Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 4 do Programu kształcenia Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 21/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2020 r. W sprawie: wprowadzenia zmian w Programie kształcenia Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie, stanowiącym załącznik do Uchwały nr 48/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 2 lipca 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Program kształcenia Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie stanowiący Załącznik do Uchwały nr 21/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2020 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 22/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2020 r. W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 23/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2020 r. W sprawie: zatwierdzenia Szczegółowych zasad organizacji praktyk zawodowych w Szkole Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Szczegółowe zasady organizacji praktyk zawodowych w Szkole Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie stanowiące Załącznik do Uchwały nr 23/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2020 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 24/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2020 r. W sprawie: zatwierdzenia programu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Filologia angielska prowadzonym w Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik do Uchwały nr 24/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2020 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 25/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2020 r. W sprawie: zatwierdzenia programu studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Filologia angielska prowadzonym w Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik do Uchwały nr 25/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2020 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 26/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2020 r. W sprawie: zatwierdzenia programu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Pedagogika prowadzonym w Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26 /2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2020 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 26/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2020 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 27/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2020 r. W sprawie: ustalenia programu studiów podyplomowych na kierunku Logopedia, prowadzonym w Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik do Uchwały nr 27/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2020 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 28/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2020 r. W sprawie: ustalenia programu studiów podyplomowych na kierunku Organizacja i zarządzanie w oświacie, prowadzonym w Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik do Uchwały nr 28/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2020 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 29/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2020 r. W sprawie: zatwierdzenia programu studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Kulturoznawstwo prowadzonym w Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik do Uchwały nr 29/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2020 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 30/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2020 r. W sprawie: zatwierdzenia programu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Kulturoznawstwo prowadzonym w Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik do Uchwały nr 30/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2020 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 31/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2020 r. W sprawie: zatwierdzenia programu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Turystyka i rekreacja prowadzonym w Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik do Uchwały nr 31/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2020 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 32/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2020 r. W sprawie: wprowadzenia zmian we wzorach dyplomów obowiązujących na mocy Uchwały nr 49/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Akademii Ignatianum w Krakowie a także zatwierdzenia wzorów dyplomów z wyróżnieniem ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Załączniki do Uchwały nr 32/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2020 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 33/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2020 r. W sprawie: określenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich w Akademii Ignatianum w Krakowie oraz wzorów dyplomów z wyróżnieniem ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich w Akademii Ignatianum w Krakowie na potrzeby zgłoszenia do Komisji do spraw opracowania dokumentów publicznych działającej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji.
[Pobierz] [Otwórz]
Załączniki do Uchwały nr 33/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2020 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 34/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2020 r. W sprawie: określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Regulamin prowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Akademii Ignatianum w Krakowie stanowiący załącznik do Uchwały nr 34/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2020 r.2019
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 35/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 23 czerwca 2020 r. W sprawie: zatwierdzenia podjęcia uchwały Zarządu Fundacji im. św. Ignacego Loyoli w Krakowie o wprowadzeniu zmian w treści Statutu Fundacji im. św. Ignacego Loyoli w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 36/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 23 czerwca 2020 r. W sprawie: ustalenia programu studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Pedagogika prowadzonym w Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 1 do uchwały nr 36/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 2 do uchwały nr 36/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 37/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 23 czerwca 2020 r. W sprawie: ustalenia programu studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Filozofia prowadzonym w Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik do uchwały 37/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 38/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 23 czerwca 2020 r. W sprawie: ustalenia programu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Filozofia prowadzonym w Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik do Uchwały nr 38/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 39/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 23 czerwca 2020 r. W sprawie: ustalenia programu studiów podyplomowych na kierunku Arteterapia w animacji kultury, prowadzonych w Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik do Uchwały nr 39/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 40/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 23 czerwca 2020 roku W sprawie: weryfikacji efektów uczenia się przedmiotów zakończonych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 41/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 23 czerwca2020 r. W sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2020/2021 stanowiącym załącznik do Uchwały nr 19/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2020 roku.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik do Uchwały nr 41/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 23 czerwca 2020r.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 42/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 23 czerwca 2020 r. W sprawie: zmiany Uchwały Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie nr 46/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. wydanej w przedmiocie zatwierdzenia Warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne w Akademii Ignatianum w Krakowie na rok akademicki 2020/2021.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik do Uchwały Senatu nr 42/2019/2020 z dnia 23.06.2020 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 43/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 23 czerwca 2020 r. W sprawie: zatwierdzenia Warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne w Akademii Ignatianum w Krakowie na rok akademicki 2021/2022.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik do Uchwały Senatu nr 43/2019/2020 z dnia 23.06.2020 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 44/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 23 czerwca 2020 r. W sprawie: ustalenia limitów przyjęć na oferowane kierunki studiów studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie w Akademii Ignatianum w Krakowie na rok akademicki 2020/2021.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik do Uchwały Senatu nr 44/2019/2020 z dnia 23.06.2020 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 45/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 7 lipca 2020 r. W sprawie: dokonania korekty obliczeń w Programie kształcenia Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie, stanowiącym załącznik do Uchwały nr 21/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Programie kształcenia Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie, stanowiącym załącznik do Uchwały nr 48/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 2 lipca 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik do Uchwały nr 45/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 7 lipca 2020 r. - Program kształcenia Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 46/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 7 lipca 2020 r. W sprawie: ustalenia programu studiów na kierunku Arteterapia – studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia, profil praktyczny.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 46/2019/2020 Senatu AIK z dnia 7 lipca 2020 r. - Program studiów kierunku Arteterapia, studia II stopnia profil praktyczny, stacjonarne
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 46/2019/2020 Senatu AIK z dnia 7 lipca 2020 r. Program studiów dla kierunku Arteterapia, studia II stopnia, profil praktyczny, niestacjonarne
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 47/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 września 2020 r. W sprawie: zmiany programu studiów na kierunku Pedagogika w specjalności Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, prowadzonych w ramach „Eksperymentalnego programu kształcenia nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej w Akademii Ignatianum w Krakowie”.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 47/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 września 2020 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 48 /2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 września 2020 r. W sprawie: zatwierdzenia zmian w Regulaminie prowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Regulamin prowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 49/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 września 2020 r. W sprawie: uzupełnienia składu Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów.
[Pobierz] [Otwórz]