Strona główna Uczelnia Projekty POWER Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni Komunikaty Trwa nabór na warsztaty "Prowadzenie zajęć online, przygotowanie do kursów nauczania na odległość"


22.10.2021

Trwa nabór na warsztaty "Prowadzenie zajęć online, przygotowanie do kursów nauczania na odległość"


WARSZTATY ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ ZDALNIE, w kilku grupach.

 

LICZBA MIEJSC dla 1 grupy: 10 osób

CZAS SZKOLENIA: 16 godzin

Wymagana przez NCBR forma zgłoszenia, to wypełnienie formularzy, które wraz z instrukcją znajdują się pod linkiem: https://www.ignatianum.edu.pl/dokumenty-do-pobrania

 

PROGRAM WARSZTATÓW:

1.      Metody, narzędzia dydaktyczne i zasady nauczania na odległość

2.      Struktura kursu zdalnego

3.      Komponenty kursów e-learningowych i praktyczne tworzenie materiałów

4.      Tworzenie i udostępnianie wykładów w nauczaniu synchronicznym

5.      Przygotowanie materiałów edukacyjnych w nauczaniu komplementarnym

6.      Ćwiczenia interaktywne

7.      Współdzielenie danych i ich edycja

8.      Zasady przekazywania informacji zwrotnej uczestnikom kursu

9.      Wykorzystanie Internetu i innych zasobów w celach edukacyjnych (model wirtualny)

10.   Monitorowanie efektywności nauki

11.   Zasady przechowywania materiałów w formie cyfrowej

 

TERMIN:

Warsztaty rozpoczną się w listopadzie. Dokładny termin szkolenia ustalony zostanie po zebraniu grupy chętnych.KONTAKT:

tel.: 797 741 901

e-mail: izabela.sas@ignatianum.edu.pl

 

Szczegóły: https://www.ignatianum.edu.pl/kadra-naukowo-dydaktyczna