Zarząd Fundacji

Ks. Dariusz Dańkowski SJ – Prezes

Ks. Jacek Poznański SJ

Ks. Jacek Prusak SJ

Komisja Kontrolna:

Ks. Krzysztof Biel SJ

Ks. Artur Demkowicz SJ

Ks. Paweł Kosiński SJ

 

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY:

 

Fundacja im. św. Ignacego Loyoli w Krakowie podejmuje i wspiera inicjatywy promujące:

- jezuickie szkolnictwo wyższe;

- formację człowieka dla innych - zdolnego do ponoszenia ofiar i poświęcania się dla celów społecznych;

- wolontariat i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym;

- duchowość i pedagogikę opartą na wzorach i ideałach św. Ignacego Loyoli.

 

Jeżeli chcesz wesprzeć nasze inicjatywy, możesz już dziś nawiązać z nami kontakt bądź wpłacić dowolną kwotę na nasze konto:

 

Fundacja im. św. Ignacego Loyoli w Krakowie

ul. Kopernika 26

31-501 Kraków

fundacja.loyola@ignatianum.edu.pl

ING Bank Śląski: 34 1050 1445 1000 0090 3019 3578

KRS: 0000052281