Dokumenty do pobrania

Komisja ds. egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej
Komisja ds. egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej
Komisja ds. egzaminu doktorskiego z języka obcego
Rada ds. Stopni Naukowych