Koło Naukowe Administrare

Koło Naukowe Administrare powstało przy Instytucie Nauk o Polityce i Administracji AIK w listopadzie 2016, a jego opiekunem został dr Mateusz Pękala z Katedry Polityki Publicznej i Administracji. Jesteśmy grupą pasjonatów, którzy chcą intensywnie rozwijać swoje zainteresowania oraz promować Uczelnię m.in. poprzez organizowanie konferencji naukowych, prowadzenie badań naukowych oraz zapraszanie na spotkania z ciekawymi osobistościami związanymi z szeroko rozumianą sferą administracji publicznej.

Główne cele jakie stawiamy sobie do zrealizowania to: integracja środowiska studenckiego AIK, w szczególności studentów kierunków: Administracja oraz Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej; prowadzenie prac badawczych w celu wyrobienia samodzielności naukowej; pogłębianie i rozszerzanie wiedzy wśród studentów oraz współpraca z innymi kołami naukowymi oraz innymi organizacjami.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby zainteresowane włączeniem się w działalność Koła!

Opiekun naukowy Koła - dr Mateusz Pękala, adres e-mail: mateusz.pekala@ignatianum.edu.pl

fb: https://www.facebook.com/kolonaukpolitycznychaik/