Koło Naukowe Administrare

Koło Nauk Administrare przy Instytucie Nauk o Polityce i Administracji AIK zrzesza studentów chcących rozwijać swoje zainteresowania naukowe ponad obowiązkowy program studiów. Planujemy organizować spotkania dyskusyjne, wydarzenia naukowe, które posłużą do popularyzacji i rozwoju wiedzy z zakresu nauk o polityce i administracji.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby zainteresowane włączeniem się w działalność Koła!

Opiekun naukowy Koła - dr Mateusz Pękala, adres e-mail: mateusz.pekala@ignatianum.edu.pl

Profil Facebookowy Koła: https://www.facebook.com/kolonaukpolitycznychaik/

Zespół Koła w MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a59b058aab6404f42bd8fd7e82eeaa982%40thread.tacv2/conversations?groupId=ede20f60-3115-44dc-bbe8-94801bfb390e&tenantId=0a50f498-5963-457c-aed4-24bf7f57802a