Koło Naukowe Logopedów AIK

Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu 

Opiekun naukowy: dr Anna Michalczyk 

Prezes: Gabriela Klimek 

 

Działalność dotyczy poszerzania wiedzy z zakresu logopedii i dziedzin pokrewnych, działalności związanej z profilaktyką wad wymowy, współpracy z rodzicami i nauczycielami dzieci objętych lub kwalifikujących się do terapii logopedycznej, a także organizacją przedsięwzięć związanych z popularyzowaniem wiedzy na temat logopedii. 

Koło powstało z pragnienia pogłębiania wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu pracy logopedy. Opiekunami Koła są dr Marzena Szurek i dr Anna Michalczyk należące do Katedry Dydaktyki i Pedagogiki Szkolnej, Zakład Logopedii i Pedolingwistyki. 

Planujemy rozwijać się poprzez organizację i uczestnictwo w warsztatach, konferencjach, webinarach, spotkaniach z wieloma specjalistami oraz działalność badawczą. Zależy nam aby w swojej przyszłej pracy terapeutycznej być świadomymi, kreatywnymi i profesjonalnymi logopedami. 

Serdecznie zapraszamy do zaangażowania się w działalność Koła Naukowego Logopedów. 

Logopedia jest dziedziną interdyscyplinarną, dlatego nasze Koło jest otwarte na studentów różnych kierunków i specjalności. 

 

Liczba członków: 30 

 

Kontakt:

kolonaukowelogopedowaik@onet.pl