Strona główna Strefa Studenta i Absolwenta Koła naukowe Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej „Sagittarius”


Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej „Sagittarius”

Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu

Opiekun naukowy: dr hab. prof. AIK Jolanta Karbowniczek

Prezes: Aleksandra Bułatek

 

Działalność dotyczy:

- rozwijania wszechstronnych zainteresowań dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych w zakresie szeroko pojętego paradygmatu dziecka i dzieciństwa;

- prowadzenia badań empirycznych, rozwijanie kompetencji metodologicznych;

- integracji z Samorządem Studenckim, organizacjami studenckimi w ramach uczelni i innych środowisk naukowych;

- systematycznej współpracy z Komisją Edukacji Rady Miasta Krakowa, Wydziałem Edukacji przy Urzędzie Miasta Krakowa;

- wzbogacania doświadczeń poprzez współpracę z wybranymi przedszkolami i szkołami podstawowymi, w tym integracyjnymi oraz pracującymi metodami niekonwencjonalnymi, placówkami oświatowymi, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, fundacjami, domami dziecka, oddziałami dziecięcymi szpitali onkologicznych;

- wolontariatu i aktywności warsztatowo – szkoleniowych (organizacja seminariów dydaktycznych i naukowych, sympozjów, prelekcji, dyskusji panelowych, odczytów).

 

Liczba członków: 38