Kierownik Projektu

Dziekan Wydziału Pedagogicznego dr Krzysztof Biel SJ

dziekanwp@ignatianum.edu.pl

Koordynator merytoryczny projektu

dr hab. Barbara Surma prof. AIK

e-mail: barbara.surma@ignatianum.edu.pl