LanguageCert IESOL

LanguageCert International ESOL (English for Speakers of Other Languages) to seria Certyfikatów z języka angielskiego na wszystkich 6 poziomach Rady Europy (CEFR). IESOL to egzaminy przeznaczone dla osób, które chcą formalnie potwierdzić swoje umiejętności językowe, dodać wyniki egzaminu do swojego CV lub aplikacji oraz studiować na całym świecie. Na polskich i światowych uczelniach, egzaminy IESOL są uznane podczas rekrutacji lub jako zaliczenie egzaminu na koniec lektoratu lub kursu języka angielskiego.

Zobacz listę instytucji uznających egzaminy IESOL, kliknij tutaj

Jeśli chcesz studiować, pracować czy emigrować do Wielkiej Brytanii, dowiedz się o egzaminach wizowych LanguageCert, kliknij tutaj

 

Egzaminy IESOL są podzielone na dwa typy egzaminów i na 6 poziomów zaawansowania:

  • ISESOL (Speaking), oddzielny moduł sprawdzający umiejętność mówienia na jednym z sześciu poziomów Rady Europy (A1, A2, B1, B2, C1, C2)

  • IESOL (Listening + Reading + Writing), oddzielny moduł sprawdzający słuchanie, czytanie i pisanie na jednym z sześciu poziomów Rady Europy (A1, A2, B1, B2, C1, C2)

Każdy z modułów egzaminy kończy się otrzymaniem Certyfikatu.

Największe atuty egzaminów IESOL
  • Możliwość przystąpienia do wybranego modułu egzaminu: Speaking (ISESOL) lub Listening, Reading, Writing (IESOL), dwa oddzielne Certyfikaty

  • Możliwość przystąpienia do egzaminu z domu w formacie z nadzorem online, o dowolnej porze dnia czy nocy, 24/7/365

  • Egzamin koncentruje się testowaniu umiejętności komunikacji w języku angielskim, na praktycznym zastosowaniu języka angielskiego w codziennych sytuacjach, bez testowania gramatyki jako oddzielny moduł

  • Część Speaking egzaminu kandydat zdaje samodzielnie (nie np. w parach) aby ocenić wyłącznie jego umiejętności

  • Przebieg egzaminu jest rejestrowany co pozwala na szczegółową i bezstronna ocenę zdającego przez wykwalifikowanych egzaminatorów

  • Certyfikaty ISESOL oraz IESOL nie mają ‘terminu ważności’

  • Zdający otrzymują cyfrowe odznaki, które pozwalają budować profesjonalny wizerunek kandydata w jego CV czy online w aplikacjach lub mediach społecznościowych

 

Format egzaminów

IESOL LRW (Listening, Reading, Writing) – słuchanie, czytanie, pisanie

Ten moduł egzaminu składa się z części rozumienia ze słuchu (26 pytań) – każde z pytań odtwarzane jest dwukrotnie co pozwala lepiej zrozumieć treść pytania i daje czas na podanie odpowiedzi. Czas trwania tej części do 20-30 minut zależnie od wybranego poziomu CEFR. Część rozumienia tekstu czytanego również składa się z 26 pytań. Części pisania składa się z dwóch zadań. Czas przeznaczony na te dwie części do od godziny do 2 godzin i 10 minut. 
Czas trwania części LRW zależy od wybranego poziomu i zajmuje pomiędzy 1h 20m a 2h 40m.

Punktacja egzaminu do 0-50 punktów za każdą część egzaminu, 150 punktów łącznie. Poziom zaliczenia egzaminu to 75 punktów, wynik z wyróżnieniem (High Pass) to 101 punktów i więcej.

ISESOL (Speaking) – mówienie 

Moduł ustny egzaminu IESOL zdaje się w czasie rzeczywistym i ‘na żywo’ w obecności administratora egzaminu (Interlocutor). Ta część egzaminu jest nagrywana i przesyłana do LanguageCert do sprawdzenia, zatem administrator egzaminu nie ocenia wypowiedzi osoby zdającej co gwarantuje bezstronność oceny i zwiększa jej wiarygodność. Ten moduł egzaminu składa się z 4 części i trwa od ok. 6 do ok. 20 minut zależnie od wybranego poziomu. 

Punktacja egzaminu to 0-50 punktów. Poziom zaliczenia to 25 punktów, wynik w wyróżnieniem to 38 punktów i więcej.

Rejestracja na egzamin, wygodnie i bezpiecznie

Egzaminy IESOL – bezpiecznie i wygodnie w domu!

Już od poziomu A2 i do C2, egzaminy IESOL można zdawać nie wychodząc z domu, w formule zdalnej, pod opieką egzaminatora LanguageCert, podczas sesji egzaminacyjnej online, w czasie rzeczywistym. To najbardziej nowoczesny sposób przystępowania do egzaminów na świecie.

Zobacz jak odbywają się egzaminy zdalne LanguageCert:  https://youtu.be/E-YBTMH5RZo]

 

Na egzamin możesz się zapisać samodzielnie i ustalić swój, dowolny termin przystąpienia do egzaminu.

Wejdź na stronę www.languagecert.org, wybierz egzamin z listy egzaminów LanguageCert International ESOL, wybierz swój poziom i rozpocznij rejestrację na egzamin, do którego możesz przystąpić z domu/biura, o dowolnej porze.

Twój kod rabatowy na egzamin to: F18B19

Wsparcie podczas rejestracji: https://www.languagecert.org/en/help-and-support