Strona główna Uczelnia Szkoła doktorska Rada Ścieżki Kształcenia


Rada Ścieżki Kształcenia

Rada Ścieżki Kształcenia dla dyscypliny:
Filozofia


Kierownik:

dr hab. Piotr Duchliński, prof. AIK
e-mail: piotr.duchliński@ignatianum.edu.pl

Członkowie:

prof. dr hab. Adam Jonkisz
e-mail: adam.jonkisz@ignatianum.edu.pl

prof. dr hab. Piotr Mazur
e-mail: piotr.mazur@ignatianum.edu.pl

 

Rada Ścieżki Kształcenia dla dyscypliny:
Nauki o kulturze i religii

Kierownik:

dr hab. Izabela Kaczmarzyk, prof. AIK
e-mail: izabela.kaczmarzyk@ignatianum.edu.pl

Członkowie:

dr hab. Andrzej Gielarowski, prof. AIK
e-mail: andrzej.gielarowski@ignatianum.edu.pl

dr hab. Monika Stankiewicz-Kopeć, prof. AIK
e-mail: monika.kopec@ignatianum.edu.pl

 

Rada Ścieżki Kształcenia dla dyscypliny:
Nauki o polityce i administracji

Kierownik:

dr hab. Mirosław Lakomy, prof. AIK
e-mail: miroslaw.lakomy@ignatianum.edu.pl

Członkowie:

dr hab. Michał Wawrzonek, prof. AIK
e-mail: michal.wawrzonek@ignatianum.edu.pl

dr hab. Artur Wołek, prof. AIK
e-mail: artur.wolek@ignatianum.edu.pl

 

Rada Ścieżki Kształcenia dla dyscypliny:
Pedagogika

Kierownik:

dr hab. Maria Urlińska, prof. AIK
e-mail: maria.urlinska@ignatianum.edu.pl

Członkowie:

dr hab. Anna Błasiak, prof. AIK
e-mail: anna.blasiak@ignatianum.edu.pl

dr hab. Ryszrada Cierzniewska, prof. Uczelni
e-mail: ryszarda.cierzniewska@ignatianum.edu.pl