Strona główna Uczelnia Szkoła doktorska Rada Ścieżki Kształcenia


Rada Ścieżki Kształcenia

Rada Ścieżki Kształcenia dla dyscypliny:
Filozofia


Kierownik:

dr hab. Piotr Duchliński, prof. AIK
e-mail: piotr.duchliński@ignatianum.edu.pl

Członkowie:

prof. dr hab. Adam Jonkisz
e-mail: adam.jonkisz@ignatianum.edu.pl

dr hab. Piotr Mazur, prof. AIK
e-mail: piotr.mazur@ignatianum.edu.pl

 

Rada Ścieżki Kształcenia dla dyscypliny:
Nauki o kulturze i religii

Kierownik:

dr hab. Andrzej Gielarowski, prof. AIK
e-mail: andrzej.gielarowski@ignatianum.edu.pl

Członkowie:

dr hab. Janusz Smołucha, prof. AIK
e-mail: janusz.smolucha@ignatianum.edu.pl

ks. dr hab. Paweł Maciaszek
e-mail: pawel.maciaszek@ignatianum.edu.pl

 

Rada Ścieżki Kształcenia dla dyscypliny:
Nauki o polityce i administracji

Kierownik:

dr hab. Mirosław Lakomy, prof. AIK
e-mail: miroslaw.lakomy@ignatianum.edu.pl

Członkowie:

dr hab. Michał Wawrzonek, prof. AIK
e-mail: michal.wawrzonek@ignatianum.edu.pl

dr hab. Artur Wołek, prof. AIK
e-mail: artur.wolek@ignatianum.edu.pl

 

Rada Ścieżki Kształcenia dla dyscypliny:
Pedagogika

Kierownik:

prof. nadzw. dr hab. Maria Marta Urlińska
e-mail: maria.urlinska@ignatianum.edu.pl

Członkowie:

prof. nadzw. dr hab. Ryszarda Cierzniewska
e-mail: ryszarda.cierzniewska@ignatianum.edu.pl

dr hab. Anna Królikowska
e-mail: anna.krolikowska@ignatianum.edu.pl