Studenci

Szanowni Studenci,

serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą bezpłatnych szkoleń, które będą realizowane w semestrze letnim w formie zdalnej.

Terminy szkoleń będą podawane na bieżąco.

Szkolenia realizowane są w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni”.

 

Co trzeba zrobić by się zgłosić?

 

Język migowy dla pedagogów (NABÓR ZAKOŃCZONY)

 

 

image: Freepik.com

Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy dydaktycznej

Liczba godzin: 35

Liczba miejsc: 10

 

Zakres tematyczny obejmuje m.in.:

 1. Wdrożenie w podstawowe zasady dotyczące bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

 2. Zapoznanie się z narzędziami cyfrowymi w nauczaniu przedmiotowym

 3. Zasady zarządzania wewnętrzną strukturą sieciowo – usługową szkoły lub placówki systemu oświaty

 4. Zapoznanie z komunikatorami internetowymi, dyskami w chmurze do komunikacji i organizacji pracy w szkole

Outsorcing i offshoring w kontekście pozyskiwania inwestorów dla gmin

Liczba godzin: 60

Liczba miejsc: 15

 

Zakres tematyczny obejmuje m.in.:

 1. Zasady tworzenia ofert inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego

 2. Nauczanie motywów offshoringu i outsourcingu w przedsiębiorstwach

 3. Rozwijanie systemu zachęt finansowych

 4. Analizowanie danych demograficznych pod kątem rynku pracy

 

Multimedia w reklamie (TRWA NABÓR)

Liczba godzin: 35

Liczba miejsc: 10

 

Zakres tematyczny obejmuje m.in.:

 1. Edycja obrazu

 2. Edycja dźwięku

 3. Formatowanie plików audio

 4. Tworzenie zaawansowanych prezentacji

 5. Tworzenie animacji fleszowych

 6. Zgrywanie materiałów filmowych

 7. Tworzenie menu filmów

Prowadzenie spraw rachunkowo-księgowych

Liczba godzin: 60

Liczba miejsc: 15

 

Zakres tematyczny obejmuje m.in.:

 1. Istota i funkcja rachunkowości

 2. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

 3. Dokumentacja związana z inwentaryzacją

 4. Sporządzanie i czytanie budżetu

 5. Sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego

 6. Sporządzanie rachunku zysków i strat

 7. Wykorzystanie podstawowych programów komputerowych z branży rachunkowości i finansów

 

Warsztat Pracownika HR

Liczba godzin: 60

Liczba miejsc: 10

 

Zakres tematyczny obejmuje m.in.:

 1. Prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej

 2. Tworzenie opisów stanowisk pracy

 3. Opracowywanie ścieżki kariery

 4. Weryfikacja umiejętności pracownika

 5. Modele i definicje kompetencji zawodowych

 6. Zasady wdrażania systemu ocen okresowych

 7. Powiązania wynagradzania z efektywnością pracy

 8. Model kompetencyjny, jako środek uprzystępniania pracownikom zasad wartościowania i szeregowania stanowisk

 

Zajęcia warsztatowe kształcące umiejętności przedsiębiorcze (TRWA NABÓR)

Liczba godzin: 30

Liczba miejsc: 10

 

Zakres tematyczny obejmuje m.in.:

1. Tworzenie własnego przedsiębiorstwa
2. Jak przejść od pomysłu do realizacji
3. Prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej
4. Zasady pisania CV
5. Komunikacja w biznesie (Business Writing Skills) - podczas warsztatu uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami komunikacji w języku angielskim w środowisku międzynarodowym oraz korporacyjnym
6. Zapoznanie się z zasadami komunikacji w języku angielskim w środowisku międzynarodowym oraz korporacyjnym
7. Budowanie swojego wizerunku w sieci w trakcie poszukiwania pracy
8. Zasady pracy w środowisku korporacyjnym

            

Prezentacja sceniczna i adaptacja teatralna

Liczba godzin: 135

Liczba miejsc: 25

 

Zakres tematyczny obejmuje m.in.:

 1. Antropologia widowiska

 2. Rozwój technik aktorskich w Europie i na świecie

 3. Główne nurty reżyserii

 4. Teatr europejski i światowy

 5. Profesjonalne przedstawianie prezentacji publicznych

 6. Wchodzenie w interakcję z członkami/wykonawcami prezentacji publicznej (referat, esej, wykład, prezentacja, występ artystyczny, spektakl)

 7. Organizowanie zespołowej prezentacji publicznej (programu artystycznego, spektaklu)

Programy biurowe w administracji

Liczba godzin: 60

 

Zakres tematyczny obejmuje m.in.:

 1. Poznanie narzędzi ułatwiających i usprawniających proces pracy nad obszernymi dokumentami tekstowymi

 2. Poznanie technik prezentacji i komponowania jej poszczególnych elementów w kontekście danej grupy społecznej

 3. Wykorzystanie formuł obliczeniowych dla potrzeb statystycznych

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne (TRWA NABÓR)

Liczba godzin: 30

Liczba miejsc: 10

 

Zakres tematyczny obejmuje m.in.

 1. Poznanie właściwego i skutecznego wykorzystania składników i strategii pozytywnej autoprezentacji
 2. Nauczanie się technik pozwalających utrzymać zainteresowanie w trakcie publicznego przekazu
 3. Wytrenowanie umiejętności pozwalających kontrolować tremę w trakcie wystąpień publicznych