Szkolenia

Od listopada ruszają bezpłatne szkolenia, warsztaty i staże realizowane w ramach projektów POWR, finansowane z Funduszy Europejskich. Zaplanowane działania kierowane są do studentów oraz kadry dydaktycznej i administracyjnej. Poniżej prezentujemy część z nich. O szczegółach (w tym rekrutacji, terminach, programach szkoleń) będziemy informować na stronie internetowej i w mediach społecznościowych.

 

Wśród propozycji dla studentów znajdą się między innymi zajęcia z zakresu:

przedsiębiorczości,

typografii i projektowania książek,

fotografii,

prezentacji scenicznych i wystąpień publicznych,

rachunkowości i księgowości,

technologii informacyjno-komunikacyjnych,

 coachingu,

arteterapii w edukacji,

języka migowego,

multimediów w reklamie,

certyfikowane szkolenia językowe.

Dodatkowo studenci będą mogli wziąć udział w projektach edukacyjno-społecznych, wizytach studyjnych i programach stażowych. Dzięki nim uczestnicy uzyskają możliwość podniesienia kompetencji, które są potrzebne na rynku pracy.

 

 

Oferta dla pracowników obejmuje szkolenia z obszaru:

metod wspierających pracę ze studentami,

efektywnego zarządzania,

tworzenia regulaminów i programów studiów,

komunikacji,

promocji, budowania wizerunku, mediów społecznościowych,

programów biurowych w administracji,

księgowości (w tym obsługa programów księgowych),

MS Office w praktyce,

kadr,

a także kursy językowe oraz warsztaty posługiwania się głosem.