Strona główna Rekrutacja Terminarz rekrutacji


Terminarz rekrutacji

TERMINARZ REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE ORAZ NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Terminarz rekrutacji na rok akademicki 2024/2025 zostanie opublikowany wkrótce.

 

TERMINARZ REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE

1. Rekrutacja elektroniczna na studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024 w semestrze zimowym będzie trwała od 26 lipca 2023 r. do 29 września 2023 r., do godziny 14.00.

2.W celu potwierdzenia zgłoszenia należy złóżyć komplet wymaganych dokumentów, w siedzibie COS/Rekrutacja  w terminie od 26 lipca 2023 r. do 29 września 2023 r. w godzinach urzędowania biura.

3. Decyzja Dziekana w przedmiocie uruchomienia studiów zostaje podjęta najpóźniej do 1 października 2023 roku.

 

TERMINARZ REKRUTACJI NA STUDIA W SZKOLE DOKTORSKIEJ

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej dla kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2023/2024 będzie przebiegać zgodnie z poniższymi terminami:

1. Nabór główny

01.09.2023 r. (piątek) – rozpoczęcie rekrutacji elektronicznej w systemie IRK + składanie przez kandydatów dokumentów w Centrum Obsługi Studenta

12.09.2023 r. (wtorek) do godz. 14.00 – zamknięcie systemu i zakończenie przyjmowania dokumentów w Centrum Obsługi Studenta

19.09.2023 r. (wtorek) – rozmowy kwalifikacyjne

20.09.2023 r. (środa) – rozmowy kwalifikacyjne

27.09.2023 r. (środa) godz. 15.00 – termin ogłoszenia wyników

28.09.2023 r. (czwartek) - 05.10.2023 r. (czwartek) – termin składania przez przyjętych kandydatów oświadczenia, że nie zostało się wpisanym na listę doktorantów w innej szkole doktorskiej oraz oświadczenia, że nie jest się zatrudnionym na uczelni wyższej w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego (w Centrum Obsługi Studenta w godzinach urzędowania)

06.10.2023 r. (piątek) – termin na dokonanie wpisu przyjętych kandydatów przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej.

2. Nabór uzupełniający (uruchomiony wtedy, gdy nie zostanie wykorzystany limit miejsc)

28.09.2023 r. (czwartek) – rozpoczęcie rekrutacji elektronicznej w systemie IRK + składanie przez kandydatów dokumentów w Centrum Obsługi Studenta

05.10.2023 r. (czwartek) do godz. 14.00 – zamknięcie systemu i zakończenie przyjmowania dokumentów w Centrum Obsługi Studenta

06.10.2023 r. (piątek) – rozmowy kwalifikacyjne

10.10.2023 r. (wtorek) godz. 15.00 – termin ogłoszenia wyników

11.10.2023 r. (środa) – 18.10.2023 r. (środa) – termin składania przez przyjętych kandydatów oświadczenia, że nie zostało się wpisanym na listę doktorantów w innej szkole doktorskiej oraz oświadczenia, że nie jest się zatrudnionym na uczelni wyższej w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego (w Centrum Obsługi Studenta w godzinach urzędowania)

19.10.2023 r. (czwartek) – termin na dokonanie wpisu przyjętych kandydatów przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej.