Strona główna Rekrutacja Terminarz rekrutacji


Terminarz rekrutacji

TERMINARZ REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

1 TURA – GŁÓWNA  

 
REJESTRACJA ORAZ WYMOGI FORMALNE
 
Zgłoszenia w systemie IRK oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych* 
od 13 czerwca (poniedziałek)
do 8 lipca (piątek
)
Termin na wprowadzania przez kandydatów wszystkich danych (np. wyników matury) oraz wczytywania dokumentów (egzamin dojrzałości, matura zagraniczna, dyplomy potwierdzające osiągnięcia w olimpiadach i konkursach) - do systemu IRK 
do8 lipca (piątek) do godz. 23:59
Księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych przez COS 
do 11 lipca (poniedziałek)
Egzamin z języka polskiego (dla cudzoziemców), test z język angielskiego (dla zagranicznych matur bez języka angielskiego – na kierunek filologia angielska) 
11 lipca (poniedziałek)
WYNIKI
Wyniki
15 lipca (piątek) o godz. 13:00
Wyniki z list rezerwowych 1 
21 lipca (czwartek) o godz. 17:00
Wyniki z list rezerwowych 2 
26 lipca (wtorek) o godz. 17:00
WPISY NA STUDIA
Termin wpisów 1 
od 16 lipca (sobota) do
20 lipca (środa)
Termin wpisów 2 (rezerwowe) 
od 22 lipca (piątek) do 25 lipca (poniedziałek)
Termin wpisów 3 (rezerwowe) 
od 27 lipca (środa) do 28 lipca (czwartek)

 

 

2 TURA – DODATKOWA NA WYBRANE KIERUNKI  

 
REJESTRACJA ORAZ WYMOGI FORMALNE
Zgłoszenia w systemie IRK i wnoszenie opłat rekrutacyjnych* 
od 15 lipca (piątek) 
do 11 września (niedziela)
Termin wprowadzania przez kandydatów danych (np. wyników matury) oraz wczytywania dokumentów (egzamin dojrzałości, matura zagraniczna, dyplomy potwierdzające osiągnięcia w olimpiadach i konkursach) - do systemu IRK 
do 11 września (niedziela)
 do godz. 23:59
Księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych przez COS 
do 12 września (poniedziałek)
Egzamin z języka polskiego (dla cudzoziemców), test z język angielskiego (dla zagranicznych matur bez języka angielskiego – na kierunek filologia angielska) 
12 września (poniedziałek)
WYNIKI 
Wyniki (określenie list przyjętych i list rezerwowych) 
14 września (środa) o godz. 13:00
Wyniki z list rezerwowych 1 
20 września (wtorek) o godz. 13:00
Wyniki z list rezerwowych 2 
23 września (piątek) o godz. 17:00
WPISY NA STUDIA 
Termin wpisów 1  
od 15 września (czwartek) do
17 września (sobota)
Termin wpisów 2 
od 21 września (środa) do
22 września (wtorek)
Termin wpisów 3 
26 września (poniedziałek)
 

 

3 TURA – DODATKOWA 

 
REJESTRACJA ORAZ WYMOGI FORMALNE
 
Zgłoszenia w systemie i wnoszenie opłat rekrutacyjnych* 
od 15 września (czwartek) 
do 9 października (niedziela)
termin wprowadzania przez kandydatów danych (np. wyników matury) oraz wczytywania dokumentów (egzamin dojrzałości, matura zagraniczna, dyplomy potwierdzające osiągnięcia w olimpiadach i konkursach) - do systemu IRK
do 9 października (niedziela) 
do godz. 23:59
Księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych 
do 10 października (poniedziałek)
Egzamin z języka polskiego (dla cudzoziemców), test z język angielskiego (dla zagranicznych matur bez języka angielskiego – na kierunek filologia angielska) 
10 października (poniedziałek)
WYNIKI
Wyniki
11 października (wtorek) godz. 17:00 
WPISY NA STUDIA
Termin wpisów  
od 13 października (czwartek) do
14 października (piątek) 
 *jeżeli opłata zostanie wniesiona przelewem tradycyjnym i nie zostanie zaksięgowana do daty określonej jako „księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych”, zgłoszenie nie zostanie opłacone i nie będzie uwzględniane w rekrutacji. 
TERMINARZ REKRUTACJI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

1 TURA – GŁÓWNA 

 
REJESTRACJA ORAZ WYMOGI FORMALNE
 
Zgłoszenia w systemie IRK oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych* 
od 13 czerwca (poniedziałek)
do 19 lipca (wtorek)
Termin na wprowadzania przez kandydatów wszystkich danych (np. wyników matury) oraz wczytywania dokumentów (egzamin dojrzałości, matura zagraniczna, dyplomy potwierdzające osiągnięcia w olimpiadach i konkursach) - do systemu IRK 
do 19 lipca (wtorek) do godz. 23:59
Termin na składanie portfolio kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie na kierunek arteterapia
do 19 lipca (wtorek) 
Księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych przez COS 
do 20 lipca (środa)
Egzamin z języka polskiego (dla cudzoziemców), test z język angielskiego (dla zagranicznych matur bez języka angielskiego – na kierunek filologia angielska) 
11 lipca (poniedziałek)
WYNIKI
Wyniki
21 lipca (czwartek) o godz. 17:00
Wyniki z list rezerwowych 1 
26 lipca (wtorek) o godz. 17:00
WPISY NA STUDIA
Termin wpisów 1 
od 22 lipca (piątek) do
25 lipca (poniedziałek)
Termin wpisów 2 (rezerwowe) 
od 27 lipca (środa) do
 28 lipca (czwartek)

 

 

2 TURA – DODATKOWA NA WYBRANE KIERUNKI

 
REJESTRACJA ORAZ WYMOGI FORMALNE
Zgłoszenia w systemie IRK i wnoszenie opłat rekrutacyjnych* 
od 25 lipca (poniedziałek) 
do 2 września (piątek)
Termin wprowadzania przez kandydatów danych (np. wyników matury) oraz wczytywania dokumentów (egzamin dojrzałości, matura zagraniczna, dyplomy potwierdzające osiągnięcia w olimpiadach i konkursach) - do systemu IRK 
do 2 września (piątek)
 do godz. 23:59
Termin na składanie portfolio kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie na kierunek arteterapia
do 2 września (piątek)
Księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych przez COS 
do 5 września (poniedziałek)
Egzamin z języka polskiego (dla cudzoziemców), test z język angielskiego (dla zagranicznych matur bez języka angielskiego – na kierunek filologia angielska) 
5 września (poniedziałek)
WYNIKI 
Wyniki (określenie list przyjętych i list rezerwowych) 
7 września (środa) o godz. 13:00
WPISY NA STUDIA 
Termin wpisów 1  
od 8 września (czwartek) do
9 września (piątek)
 

 

3 TURA – DODATKOWA 

 
REJESTRACJA ORAZ WYMOGI FORMALNE
 
Zgłoszenia w systemie i wnoszenie opłat rekrutacyjnych* 
od 10 września (sobota) 
do 21 września (środa)
Termin wprowadzania przez kandydatów danych (np. wyników matury) oraz wczytywania dokumentów (egzamin dojrzałości, matura zagraniczna, dyplomy potwierdzające osiągnięcia w olimpiadach i konkursach) - do systemu IRK
do 21 września (środa) 
do godz. 23:59
Termin na składanie portfolio kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie na kierunek arteterapia
do 21 września (czwartek)
Księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych 
do 23 września (piatek)
Egzamin z języka polskiego (dla cudzoziemców), test z język angielskiego (dla zagranicznych matur bez języka angielskiego – na kierunek filologia angielska) 
12 września (poniedziałek)
WYNIKI
Wyniki
23 września (piątek) godz. 17:00 
WPISY NA STUDIA
Termin wpisów  
od 26 września (poniedziałek)  
 
 

4 TURA – DODATKOWA 

 
REJESTRACJA ORAZ WYMOGI FORMALNE
 
Zgłoszenia w systemie i wnoszenie opłat rekrutacyjnych* 
od 27 września (wtorek) 
do 9 października (niedziela)
Termin wprowadzania przez kandydatów danych (np. wyników matury) oraz wczytywania dokumentów (egzamin dojrzałości, matura zagraniczna, dyplomy potwierdzające osiągnięcia w olimpiadach i konkursach) - do systemu IRK
do 9 października (niedziela) 
do godz. 23:59
Termin na składanie portfolio kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie na kierunek arteterapia
do 9 października (niedziela)
Księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych 
do 10 października (poniedziałek)
Egzamin z języka polskiego (dla cudzoziemców), test z język angielskiego (dla zagranicznych matur bez języka angielskiego – na kierunek filologia angielska) 
10 października (poniedziałek)
WYNIKI
Wyniki
11 października (wtorek) godz. 17:00 
WPISY NA STUDIA
Termin wpisów  
od 13 października (czwartek) do
14 października (piątek) 
 *jeżeli opłata zostanie wniesiona przelewem tradycyjnym i nie zostanie zaksięgowana do daty określonej jako „księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych”, zgłoszenie nie zostanie opłacone i nie będzie uwzględniane w rekrutacji. 

 

TERMINARZ REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe rozpocznie się 15 lipca 2022 roku i potrwa do 29 września 2022 roku, do godz. 14.00

Rekrutacja odbywa się za pomocą systemu rekrutacyjnego IRK, w celu potwierdzenia swojego zgłoszenia należy dostarczyć komplet wymaganych dokumentów do Centrum Obsługi/Rekrutacja, do końca trwania rekrutacji.

 

 

TERMINARZ REKRUTACJI NA STUDIA W SZKOLE DOKTORSKIEJ

Terminarz rekrutacji na rok akademicki 2022/2023:

1. Nabór główny:
 • 01.09.2022 r. (czwartek) — rozpoczęcie rekrutacji elektronicznej w systemie IRK + składanie przez kandydatów dokumentów w Centrum Obsługi Studenta/Rekrutacja
 • 12.09.2022 r. (poniedziałek) do godz. 14.00 zamknięcie systemu i zakończenie przyjmowania dokumentów w COS/Rekrutacja
 • 19.09.2022 r. (poniedziałek) — rozmowy kwalifikacyjne
 • 20.09.2022 r. (wtorek) — rozmowy kwalifikacyjne
 • 27.09.2022 r. (wtorek) godz. 15,00 — termin ogłoszenia wyników
 • 28.09.2022 r. (środa) - 12.10.2022 r. (środa) — termin składania przez przyjętych kandydatów oświadczenia, że nie zostało się wpisanym na listę doktorantów w innej szkole doktorskiej oraz oświadczenia, że nie jest się zatrudnionym na uczelni wyższej w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego (w Centrum Obsługi Studenta w godzinach urzędowania)
 • 13.10.2022 r. (czwartek) — termin na dokonanie wpisu przyjętych kandydatów przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej.
2.  Nabór uzupełniający (uruchomiony wtedy, gdy nie zostanie wykorzystany limit miejsc):
 • 28.09.2022 r. (środa) — rozpoczęcie rekrutacji elektronicznej w systemie IRK + składanie przez kandydatów dokumentów w COS/Rekrutacja
 • 04.10.2022 r. (wtorek) do godz. 14.00 — zamknięcie systemu i zakończenie przyjmowania dokumentów w COS/Rekrutacja
 • 06.10.2022 r. (czwartek) — rozmowy kwalifikacyjne
 • 10.10.2022 r. (poniedziałek) godz. 15.00 — termin ogłoszenia wyników
 • 11.10.2022 r. (wtorek) — 25.10.2022 r. (wtorek) — termin składania przez przyjętych kandydatów oświadczenia, że nie zostało się wpisanym na listę doktorantów w innej szkole doktorskiej oraz oświadczenia, że nie jest się zatrudnionym na uczelni wyższej w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego (w Centrum Obsługi Studenta w godzinach urzędowania)
 • 26.10.2022 r. (środa) — termin na dokonanie wpisu przyjętych kandydatów przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej.