Strona główna Rekrutacja Terminarz rekrutacji


Terminarz rekrutacji

TERMINARZ REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE ORAZ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

TRWAJĄCE NABORY

 

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY 2 - NABÓR NA WSZYSTKIE KIERUNKI NA II STOPNIU.

od 21.09.2020 r. (poniedziałek) godz. 08:00
do 09.10.2020 r. (piątek) godz. 23:59
Rejestracja elektorniczna kandydatów w systemie IRK, deklaracja kierunku i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej.
do 09.10.2020 r. (piątek) godz. 23:59
 • Wprowadzenie przez kandydatów oceny na dyplomie ukończenia studiów oraz średniej z całości studiów (studia II stopnia)
 • Przesłanie skanów wymaganych dokumentów w systemie IRK (dyplom ukończenia studiów i suplement do dyplomu/ zaświadczenie z uczelni o obronie wraz z oceną na dyplomie i średnej z całości studiów -więcej informacji w zakładce wymagane dokumenty).
 • w przypadku wniesienia opłaty rekrutacyjnej w terminie 07.10 - 09.10 - przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu.
12.10.2020 r. (poniedziałek) godz. 15:00
Ogłoszenie wyników rekrutacji (list przyjętych, list nieprzyjętych na studia).
13.10.2020 r. (wtorek) - 15.10.2020 r. (czwartek)
Zdalny wpisy na studia - wysyłanie drogą e-mailową wymaganych dokumentów przez przyjętych kandydatów

 

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY 2A - [LISTA KIERUNKÓW OBJĘTYCH NABOREM]

od 01.10.2020 r. (poniedziałek) godz. 08:00
do 09.10.2020 r. (piątek) godz. 23:59
Rejestracja elektorniczna kandydatów w systemie IRK, deklaracja kierunku i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej.
do 09.10.2020 r. (piątek) godz. 23:59
 • Wprowadzenie przez kandydatów wyników maturalnych (studia I stopnia i jednolite studia magisterskie) lub wprowadzenie oceny na dyplomie oraz średniej z całości studiów (studia II stopnia).
 • Przesłanie skanów wymaganych dokumentów w systemie IRK (świadectwa egzaminu dojrzałości tzw. "starej matury do 2005 r."; matur zagranicznych; tłumaczeń przysięgłych dokumentów w obcym języku; certyfikaty; dyplom ukończenia studiów wyższych i suplement do dyplomu LUB zaświadczenie z uczelni o obronie wraz z informacją o ocenie na dyplomie i średnej z całości studiów - więcej informacji w zakładce wymagane dokumenty).
 • w przypadku wniesienia opłaty rekrutacyjnej w terminie 19.09 - 22.09 - przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu.
12.10.2020 r. (poniedziałek) godz. 15:00
Ogłoszenie wyników rekrutacji (list przyjętych, list nieprzyjętych na studia).
13.10.2020 r. (wtorek) - 15.10.2020 r. (czwartek)
Zdalny wpisy na studia - wysyłanie drogą e-mailową wymaganych dokumentów przez przyjętych kandydatów
 
 • Wszystkie etapy rekrutacji -odbędą się w formie zdalnej.
 • Wpisy na studia będą dokonywane elektronicznie na wskazany przez Biuro Rekrutacji adres e-mail.
 • Wszelkie pytania i sprawy do załatwienia dotyczące rekrutacji na studia, prosimy kierować drogą mailową na adres email: rekrutacja@ignatianum.edu.pl  lub drogą poczty tradycyjnej na adres Biuro Rekrutacji: ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków (telefon na chwilę obecną jest nieczynny - poinformujemy Państwa kiedy zostanie uruchomiona infolinia dla kandydatów).\

ZAKOŃCZONE NABORY

 

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY 1A - [LISTA KIERUNKÓW OBJĘTYCH NABOREM]

od 14.09.2020 r. (poniedziałek) godz. 09:00
do 22.09.2020 r. (wtorek) godz. 23:59
Rejestracja elektorniczna kandydatów w systemie IRK, deklaracja kierunku i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej.
do 22.09.2020 r. (wtorek) godz. 23:59
 • Wprowadzenie przez kandydatów wyników maturalnych (studia I stopnia i jednolite studia magisterskie) lub wprowadzenie oceny na dyplomie oraz średniej z całości studiów (studia II stopnia).
 • Przesłanie skanów wymaganych dokumentów w systemie IRK (świadectwa egzaminu dojrzałości tzw. "starej matury do 2005 r."; matur zagranicznych; tłumaczeń przysięgłych dokumentów w obcym języku; certyfikaty; dyplom ukończenia studiów wyższych i suplement do dyplomu LUB zaświadczenie z uczelni o obronie wraz z informacją o ocenie na dyplomie i średnej z całości studiów - więcej informacji w zakładce wymagane dokumenty).
 • w przypadku wniesienia opłaty rekrutacyjnej w terminie 19.09 - 22.09 - przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu.
24.09.2020 r. (czwartek) godz. 15:00
Ogłoszenie wyników rekrutacji (list przyjętych, list rezerwowych, list nieprzyjętych na studia).
25.09.2020 r. (piątek) - 28.09.2020 r. (poniedziałek)
Zdalny wpisy na studia - wysyłanie drogą e-mailową wymaganych dokumentów przez przyjętych kandydatów
28.09.2020 r. (poniedziałek) godz. 15:00
Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych kandydatów z list rezerwowych.
29.09.2020 r. (wtorek) - 30.09.2020 r. (środa)
 
Zdalny wpisy na studia - wysyłanie drogą e-mailową wymaganych dokumentów przez przyjętych kandydatów
  

TERMINARZ REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE
od 10 lipca 2020 r. od godz. 12:00 do  30 września 2020 r. do godz. 14:00*
Rejestracja kandydata w systemie rekrutacyjnym IRK.
od 28 sierpnia 2020 r. do 30 września 2020 r. do godz. 14:00 w godzinach urzędowania biura.
składanie wymaganych dokumentów w formie elektronicznej
do 1 października 2020 r.
decyzja dziekana w przedmiocie uruchomienia studiów
 
*Dziekan może podjąć decyzję o przedłużeniu naboru do 15 października 2020 r., na kierunki co do których podjął decyzje o uruchomieniu.
** Przed złożeniem wymaganych dokumentów, kandydat jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem składania dokumentów na terenie
TERMINARZ REKRUTACJI NA STUDIA W SZKOLE DOKTORSKIEJ

Terminarz rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

1.09.2020 r. (wtorek)
rozpoczęcie rekrutacji elektronicznej w systemie IRK + składanie wymaganych dokumentów do Biura Rekrutacji
14.09.2020 r.  (poniedziałek) do godz. 14:00
zamknięcie systemu rejestracji w systemie IRK i zakończenie przyjmowania dokumemntów w Biurze Rekrutacji
24.09.2020 r. (czwartek) lub 25.09.2020 r. (piątek)
rozmowy kwalifikacyjne
30.09.2020 r.  (środa) godz. 15:00
ogłoszenie wyników rekrutacji
01.10.2020 r. (czwartek) - 14.10.2020 r. (środa)
termin składania przez przyjętych kandydatów oświadczenia, że nie zostało się wpisanym na listę doktorantów w innej szkole doktorskiej (w Sekretariacie Szkoły Doktorskiej w godzinach urzędowania)
15.10.2020 r. (czwartek)
termin na dokonanie wpisu przyjętych kandydatów przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej.