TEST POZIOMUJĄCY DLA STUDENTÓW 1 ROKU

Szanowni Studenci 1 roku studiów niestacjonarnych w UIK, 

w trosce o jakość Państwa kształcenia językowego, a także spełnienia obowiązku wynikającego z prawa o szkolnictwie wyższym, pierwsze zajęcia w najbliższą sobotę 7.10.2023 zostają poświęcone na przeprowadzenie testu poziomującego. Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące godziny oraz sali dla poszczególnych kierunków.  

Test poziomujący jest obowiązkowy, a jego wynik pozwoli nam na przypisanie Państwa do odpowiedniego poziomu, gdzie będziemy mogli oszacować poziom grupy, a także przygotować materiały do kształcenia. 
W razie nieobecności bardzo prosimy o niezwłoczne przystąpienie do tej diagnozy korzystając z poniższego linku - nie później jednak niż do środy tj. 11.10.2023. W przeciwnym razie, brak podejścia do testu poziomującego z języka angielskiego będzie skutkował brakiem możliwości podjęcia lektoratu z języka obcego. 

https://forms.office.com/e/mfE4TYHFi4 

Międzywydziałowe Studium Języków Obcych 

Sobota, 7.10.2023 

godz. 8.00 - PSY, sala 412 (studenci o nazwiskach od A-M) oraz sala 413 (studenci o nazwiskach od N-Z)

godz. 9.45 - ADM, sala 421-L

godz. 15.00 - PPW, sala 405

godz. 15.00 - PED, sala 405

 

-----

Studenci studiów stacjonarnych I stopnia, którzy nie byli obecni podczas testu poziomującego mogą przystąpić do testu korzystając z poniższego linku - nie później jednak niż do końca tygodnia tj. 6.10.2023 (piątek)

https://forms.office.com/e/mfE4TYHFi4