Wsparcie informatycznych narzędzi

WSAPRCIE NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH


OPIS ZADANIA:


Wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią w celu doskonalenia jakości kształcenia jest zadaniem nr 4 w ramach realizacji projektu  „Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego” nr POWR.03.05.00-00-ZR10/18.

Celem realizacji zadania jest zapewnienie odpowiedniego wsparcia informatycznego, które usprawni i zapewni wysoki poziom realizowanego przez Uczelnię procesu dydaktycznego.

W ramach zadania zostaną zrealizowane następujące systemy informatyczne:
1. Portal edukacyjny
Zostanie zakupiony i wdrożony system informatyczny wspomagający dydaktykę na Uczelni. Umożliwi on m.in. naukę w dowolnym miejscu (zdalnie), w dowolnym czasie za pomocą komputera, tabletu czy smartfona. Będzie możliwe egzaminowanie in-line, prowadzenie zajęć na żywo czy udostępnianie danych wykładów lub zajęć. System będzie posiadał wiele przydatnych i rozwojowych funkcjonalności, ułatwiających zarówno naukę, jak też komunikację ze studentami, czy doktorantami.
2. Intranet – zintegrowany moduł komunikacji wewnętrznej
Zostanie zakupiony i wdrożony system do komunikacji, który umożliwi pracownikom AIK dzielenie się wiedzą, zarządzać projektami, czy wdrażać nowe rozwiązania.
3. System zarządzania procesami i obiegiem informacji w Uczelni
Zostanie zakupiony i wdrożony system usprawniający procesy wewnętrzne, szczególnie obieg dokumentów i informacji.

Ponadto planowane jest wsparcie szkoleniowe kadry z funkcjonalności, obsługi lub korzystania z nowych systemów. Celem szkoleń jest poprawa jakości pracy i komfortu pracowników Uczelni.

Zostanie także zakupiony wysokiej jakości sprzęt informatyczny, tj. serwery, macierz dyskowa, infrastruktura sieciowa, specjalistyczne laptopy, zasilacz awaryjny, biblioteka taśm oraz szafa RACK.