Strona główna Uczelnia Projekty Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego


Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego

 

Dofinansowanie w ramach: Programu wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego

 

Okres realizacji projektu: od: 2019-04-01 do: 2022-12-31

 

Cel projektu: Celem głównym projektu jest wdrożenie w Akademii Ignatianum w Krakowie w okresie 45 miesięcy kompleksowych zmian projakościowych w zakresie kształcenia oraz funkcjonowania Uczelni w celu dostosowania kształcenia do potrzeb Małopolski oraz współczesnej gospodarki.

 

Cel projektu zostanie uzyskany dzięki realizacji następujących zadań:

 

Zadanie 1 - Dostosowanie programu kształcenia w Akademii Ignatianum w Krakowie do potrzeb regionu poprzez utworzenie Specjalności Cyberbezpieczeństwo na Kierunku Nauki o polityce (MD1).

Zadanie 2 - Program staży dla studentów Kierunków: Pedagogika, Filologia angielska, Psychologia, Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna (MD3).

Zadanie 3 - Wzmocnienie programu kształcenia doktorantów w zakresie kompetencji kluczowych dla społeczeństwa oraz stworzenie interdyscyplinarnych międzywydziałowych studiów doktoranckich (MD5).

Zadanie 4 - Wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią w celu doskonalenia jakości kształcenia (MD6).

 

Wartość projektu: 6 512 302,66 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 6 316 248,66 zł

 

 

Kierownik projektu: o. dr Andrzej Sarnacki SJ