Program staży dla studentów

Cel realizacji zadania

Program staży dla studentów kierunków:

 • Administracja i polityka publiczna
 • Pedagogika
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Filologia angielska
 • Turystyka i rekreacja
 • Praca socjalna
 • Psychologia
 • Zarządzanie i nowe technologie w strefie publicznej

jest zadaniem nr 2 w ramach realizacji projektu  „Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego” nr POWR.03.05.00-00-ZR10/18.

Celem realizacji zadania jest podniesienie kompetencji oraz zdobycie praktycznego doświadczenia przez udział w wysokiej jakości programach staży dla 276 studentów AIK.

Co przysługuje studentom w ramach wsparcia

Celem realizacji zadania jest podniesienie kompetencji oraz zdobycie praktycznego doświadczenia przez udział w wysokiej jakości programach staży dla 276 studentów AIK.

W ramach wsparcia:

 • Studenci biorą udział w wysokiej jakości Programie staży trwającym 120 godzin (nie mniej niż 20 godzin tygodniowo)
 • Z Programu staży mogą skorzystać Studenci przedostatniego i ostatniego roku następujących kierunków:
  - Administracja i polityka publiczna
  - Pedagogika
  - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  - Filologia angielska
  - Turystyka i rekreacja
  - Praca socjalna
  - Psychologia
  -Zarządzanie i nowe technologie w strefie publicznej
 • Stażyście przysługuje kwota 18,50 złotych brutto za godzinę stażu.
 • Stażysta otrzymuje wsparcie Opiekuna stażu.
 • Stażysta sam wybiera instytucję stażową powiązaną z kierunkiem studiów. *nie wiesz jakie rodzaje placówek mogą cię przyjąć na staż? Zapytaj lub sprawdź – wykaz rodzajów takich placówek to załącznik do Regulaminu rekrutacji. 
Rekrutacja na staże

REKRUTACJA NA STAŻE TRWA OD 7.01 DO 29.01.2021 R.

Warunkiem uruchomienia programu staży dla danego rocznika z danego kierunku jest przyjęcie minimum 20% osób z tego rocznika i tego kierunku.

 

UWAGA: Osoby, które brały udział w poprzedniej edycji stażu i odbyły go, NIE MOGĄ brać udziału w programie ponownie.

 

REKRUTACJA KROK PO KROKU:

Aby się zgłosić do udziału w Programie staży należy:

1. Przeczytać Regulamin rekrutacji

2. Wypełnić Formularz Uczestnika Projektu

3. Skontaktować się mailowo z sekretariatem właściwego Instytutu celem uzyskania potwierdzenia wpisu oraz średniej swoich ocen

4. Wypełnić Deklarację Instytucji przyjmującej na staż

5. Wypełnić Oświadczenie Stażysty o przetwarzaniu danych osobowych

6. Podpisać dokumenty i dostarczyć w wybrany sposób:

 • Przesłać własnoręcznie podpisane dokumenty w wersji fizycznej na adres: Akademia Ignatianum w Krakowie, Biuro Projektów, ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków (Zofijówka) z dopiskiem „Zgłoszenie do udziału w programie stażowym PO WER” albo
 • Dostarczyć osobiście pod wyżej wskazany adres

7. O wynikach rekrutacji poinformujemy drogą mailową, na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

 

 Terminy rozpoczęcia stażu

LP.

od

 

do

1

15.02

-

28.03

2

22.02

-

4.04

3

1.03

-

11.04

4

8.03

-

18.04

5

15.03

-

25.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istnieje możliwość wyboru indywidualnego terminu odbycia stażu. Prosimy o kontakt pod adresem e-mail monika.basista@ignatianum.edu.pl

 

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń do nas:

- Monika Basista: e-mail: monika.basista@ignatianum.edu.pl, tel. 12 39 99 618

 

Etapy rekrutacji:

Etap 1: wypełnienie i dostarczenie do Biura obsługującego Uczestników Projektu, w terminie od 7 stycznia do 29 stycznia 2021 roku, wszystkich wymaganych dokumentów;

Etap 2: ocena i wybór uczestników na podstawie przyjętych uprzednio kryteriów;

Etap 3: poinformowanie wszystkich osób (za pomocą e-maila) o wynikach rekrutacji.

Wyniki rekrutacji

 

Osoby zakwalifikowane do programu staży (numery indeksów):

Lista zostanie opublikowana po zakończeniu rekrutacji.

Instytucje chętne do przyjęcia studenta na staż

1. HR Creator Sp. z o.o. ul. Zawiła 69, 30-390 Kraków – TYLKO 2 MIEJSCA DOSTĘPNE 

2. Grupa Interia.pl sp. z o.o. sp. k. Os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków 

3. Media Kraków Sp. z o.o. siedzibą w: Krakowie ul. Rękawka 17, 30-535 Kraków

4. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza przy ul. Św. Gertrudy 2/3 31-046 Kraków – 1 miejsce

5. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza przy ul Piłsudskiego 9/5 31-110 Kraków – 1 miejsce

6. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza przy ul Sobieskiego 10/5 31-136 Kraków – 1 miejsce

7. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza przy ul Św Teresy 16/7 31-162 Kraków – 1 miejsce