Wyzwanie i9

500 lat temu św. Ignacy z Loyoli przeżył najtrudniejsze chwile w swoim życiu – tragicznie stracił w bitwie nogę, przez co nie mógł być sobą. Czyli kim? Żołnierzem w pełni sprawnym i w dobrej kondycji, walczącym o to, w co wierzy. Doświadczył pustki, jakby umarł. Były to czasy, w których książki były towarem deficytowym, dlatego podczas długich dni spędzanych w łóżku, mógł czytać tylko książki o życiu Chrystusa i żywoty świętych. Od tego zaczął się proces jego nawracania, to też możemy uznać za początek istnienia Towarzystwa Jezusowego. Pojawili się Jezuici, a dziś pod ich skrzydłami działa wiele szkół i wspólnot... Działa też Duszpasterstwo Akademickie „Winnica”, składające się z młodych ludzi, którzy chcą rzucić wyzwanie innym młodym ludziom. Jakie wyzwanie? 

Nawracajmy się! Nie wiemy, ile czasu zajęło Ignacemu nawrócenie, ale my strzelamy w 9 dni. Stąd pomysł na Ignacy9, w skrócie i9

i9 to wyzwanie, podczas którego skupimy się na zagadnieniu spowiedzi i jej roli w życiu. Zapisy będą prowadzone na naszej stronie internetowej wyzwaniei9.pl. Przez 9 dni będziemy proponować rozważania i ćwiczenia, które wyjaśnią, czym jest spowiedź, po co się spowiadać i jak do tego podejść. Na koniec programu w jezuickich ośrodkach duszpasterstwa akademickiego będzie organizowana „Spowiedź do oporu”, czyli nocny dyżur spowiedziowy duszpasterzy. 

Ze względu na trwający Rok Ignacjański, wyzwanie będzie odbywać się cyklicznie raz w miesiącu od maja 2021 do lipca 2022. Oczywiście on-line! 

Główny koordynator: 

Urszula Michalik 786112209 // ulamichalik97@gmail.com

Wszystkie szczegóły na stronie internetowej: wyzwaniei9.pl Spowiedzi:


Xaverianum - piątek 21 maja. 20-24.00 spowiedź w Xaverianum; Ojca Józefa Czaplaka 1A, 46-020 Opole. Należy dzwonić domofonem
Szczecin - piątek 21 maja. 20-24.00. Spowiedź w kościele pw. św. Andrzeja Boboli; ul. Pocztowa 22, 70-361 Szczecin
Toruń - piątek 21 maja. 20-24.00, spowiedź w kościele pw. Świętego Ducha, Piekary 24, 87-100 Toruń
Warszawa - piątek 21 maja. 20-24.00, spowiedź w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli, ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa
Gdańsk - piątek 21 maja. 20-24.00. spowiedź w Małym Kościele pw. Świętego Krzyża, ul. Mickiewicza 24, 80-425 Gdańsk

KRAKÓW - kaplica akdemicka WAJ - ul. Kopernika 26, piatek 21 maja: 20:15 - 23:00

Współorganizatorzy wydarzenia:


https://www.facebook.com/JezuiciLodz
https://www.facebook.com/Xaverianum
https://www.facebook.com/joda.szczecin
https://www.facebook.com/JEZUICKIE.DUSZPASTERSTWO.AKADEMICKIE
https://www.facebook.com/duszpasterstwo.studnia.torun
https://www.facebook.com/DuszpasterstwoDab
https://www.facebook.com/szkolakontaktuzbogiem  
https://www.facebook.com/portalDEON
https://www.facebook.com/jezuicipl