Testy online z zakresu doradztwa zawodowego

Testy online

Indykator wzorców Kariery - test oparty na wynikach pomysłodawcy badań nad silnymi stronami Donalda Cliftona, pomaga wskazać najsilniejsze strony danej osoby oraz podpowiada jaki wzorzec kariery jest dla niej najbardziej odpowiedni.

Kwestionariusz Uzdolnień – wynik testu pozwala wyselekcjonować jaki jest dominujący sposób funkcjonowania danej osoby, związane z nim silne strony, potencjalne słabości oraz sugeruje adekwatny do uzyskanego wyniku rodzaj pracy i zawodu.

Kwestionariusz zachowań społecznych - uzyskany wynik pozwala stwierdzić jak dana osoba zachowuje się względem innych ludzi oraz w jaki sposób realizuje podjęte przez siebie zadania.

Skala Postaw Przedsiębiorczych - wynik testu wskazuje na bieżący poziom poczucia przedsiębiorczej samoskuteczności, kluczowego wskaźnika determinującego założenie i efektywne prowadzenie działalności gospodarczej.

Wielka Piątka - test Wielka Piątka mierzy pięć niezależnych wymiarów osobowości. Wypełniając go uzyskasz informacje dotyczące Twojego profilu osobowości oraz wynikających z niego dla Ciebie konsekwencji.

Test typu papier-ołówek

Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji WKP - Kwestionariusz składa się ze 133 stwierdzeń dotyczących siedmiu grup zainteresowań odnoszących się do typów wykonywanych czynności. Kwestionariusz pozwala na diagnozę preferencji w zakresie zainteresowań typami czynności oraz warunków pracy. Umożliwia wygenerowanie listy preferowanych i odradzanych zawodów.

Oferta testów skierowana jest wyłącznie do studentów 2 ostatnich lat studiów.

W celu otrzymania linku do testu należy:

1. Wysłać maila na adres: kamila.golab@ignatianum.edu.pl, w treści podać: imię i nazwisko, kierunek, rok i stopień studiów, telefon kontaktowy

2. Uzupełnić i wysłać na adres uczelni dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty (Formularz zgłoszeniowy, Oświadczenie kandydata, Umowa) do pobrania: https://www.ignatianum.edu.pl/dokumenty-do-pobrania/1047

Dokumenty proszę uzupełnić czytelnie i podpisane przesłać pocztą na adres Uczelni: ul. Kopernika 26, Zofijówka, 31-501 Kraków z dopiskiem ABK  lub dostarczyć osobiście pok.11 w Zofijówce.

Zapraszamy!