11.01.2021

Trwa druga edycja szkolenia "Lean office"


Dzisiaj (tj. 11 stycznia 2021 r.) rozpoczęła się kolejna edycja szkolenia dla pracowników administracyjnych "Lean office". Szkolenie realizowane jest w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z203/18 Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni. 

 

Program szkolenia składa się z następujących tematów:

  1. Podstawowe zasady, założenia oraz narzędzia systemu Lean i Kaizen (dlaczego drobne usprawnienia są istotne, dlaczego ludzie są krytycznym zasobem do wdrożenia podejścia Lean)
  2. Rozpoznawanie i definiowanie MUDA w organizacji
  3. Zasady tworzenia zespołu podczas wdrażania Kaizen i Lean Office
  4. Rozwiązywanie problemów w oparciu o techniki Lean i Kaizen
  5. Mapowanie strumienia wartości
  6. Narzędzia wykorzystywane w standardzie pracy biura oraz zapobiegające błędom w administracji
  7. 5S w organizacji
  8. Zasady tworzenia standaryzacji w miejscu pracy
  9. Kanbany w miejscu pracy
  10. Ludzie w Lean (motywacja, wywieranie wpływu, zmiana nawyków)

 

Z ofertą szkoleń realizowanych w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z203/18 Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni można zapoznać się pod adresem: https://www.ignatianum.edu.pl/pracownicy2