Pracownicy Administracyjni

Szanowni Pracownicy Administracji AIK,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniach, które są integralną częścią założeń projektu POWR.03.05.00-00-Z203/18 Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni, czyli: podniesienie kwalifikacji kadry administracyjnej naszej Uczelni. Każdy aplikant może zgłosić się na więcej niż jedno szkolenie.

Do końca roku 2020 planujemy realizację 15 szkoleń, których wykonawcy zostali wybrani na drodze przetargów publicznych.

 

WSZYSTKIE SZKOLENIA REALIZOWANE SĄ ZDALNIE.

 

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLEŃ: