Funkcjonowanie uczelni

Podnoszenie jakości obsługi klienta - studenta w sekretariacie i dziekanacie oraz zasady profesjonalnej i rzetelnej obsługi klienta w uczelni (TRWA NABÓR)

PROGRAM:

1.     Standardy obsługi studenta-klienta w biurze uczelni wyższej.

2.     Korzyści profesjonalnej obsługi klienta-studenta w dziekanacie i sekretariacie uczelni wyższej.

3.     Budowanie pozytywnych relacji z klientem-studentem (narzędzia komunikacyjne, analiza potrzeb).

4.     Rola sekretariatu/dziekanatu w uczeniu właściwych postaw obywatelskich przy załatwianiu spraw w urzędzie: znajomości tematu, uczciwości, sprawności, bez prób manipulacji pracownikami, mając na uwadze również dobro własnej uczelni.

5.     Rozwiązywanie problemów i przeciwdziałanie trudnym sytuacjom (radzenie sobie z trudnym studentem/klientem).

TERMIN:

26-27.05.2021

LICZBA GODZIN: 16

LICZBA MIEJSC: 14

REKRUTACJA:

Dokumenty prosimy przesłać na adres e-mail: izabela.sas@ignatianum.edu.pl

KONTAKT:

tel. 12 39 99 618

      797 741 901

 

 

Techniki asertywnej komunikacji , czyli jak efektywnie porozumiewać się ze studentami, kandydatami na studia oraz ich rodzicami (TRWA NABÓR)

PROGRAM:

 1. Pojęcie asertywności – postawy i zachowania asertywne.
 2. Asertywność jako wyraz szacunku wobec siebie i innych.
 3. Postawy nieasertywne: ich przyczyny i konsekwencje.
 4. Priorytet dobra uczelni w komunikacji, a pomoc studentom i pracownikom.
 5. Techniki przekazywania konstruktywnej krytyki i odmowy. 
 6. Asertywność w komunikacji ze studentami, kandydatami na studia oraz ich rodzicami. 

TERMIN:

Informacja pojawi się wkrótce 

LICZBA GODZIN: 16 

LICZBA MIEJSC: 10

REKRUTACJA:

Dokumenty prosimy przesłać na adres e-mail: izabela.sas@ignatianum.edu.pl

KONTAKT

tel. 12 39 99 618

      797 741 901

 

 

Budowanie wizerunku uczelni. Jak rozmawiać z pokoleniem Z, Y, X I BB

PROGRAM

 1. Budowanie pozytywnego wizerunku uczelni
 2. Jak rozmawiać z pokoleniem Z, Y, X i BB
 3. Budowanie autorytetu u pokolenia Z, Y, X i BB
 4. Odpowiedni styl komunikacji
 5. Jak reagować w trudnych sytuacjach

TERMIN

Informacja pojawi się wkrótce

LICZBA GODZIN

8

LICZBA MIEJSC

5

REKRUTACJA

Dokumenty prosimy przesłać na adres e-mail: izabela.sas@ignatianum.edu.pl

KONTAKT

tel. 12 39 99 662

Trudne sytuacje w biurze uczelni, czyli jak efektywnie porozumiewać się z klientami i współpracownikami (NABÓR ZAKOŃCZONY)

PROGRAM

 1. Ramy komunikacyjne w obsłudze trudnego klienta: zewnętrznego i wewnętrznego
 2. Zasady poprawnej komunikacji ze współpracownikami, przełożonymi i podwładnymi
 3. Umiejętność porozumienia się z różnymi osobowościami
 4. Savoir-vivre w miejscu pracy
 5. Świadomość własnej mowy ciała i jej odbioru

TERMIN

Grupa I: 10.12.2020 i 11.12.2020

Grupa II: 7.01.2021 i 8.01.2021

LICZBA GODZIN

16

LICZBA MIEJSC

20

REKRUTACJA

Dokumenty prosimy przesłać na adres e-mail: izabela.sas@ignatianum.edu.pl

KONTAKT

tel. 12 39 99 662

Ochrona danych osobowych w uczelni wyższej (NABÓR ZAKOŃCZONY)

PROGRAM

 1. Istota nowych pojęć Rozporządzenia o ochronie danych osobowych
 2. Zasady prawidłowego przetwarzania
 3. Podstawy prawne zbieranie i przechowywanie danych osobowych
 4. Warunki wyrażenia zgody przez osobę fizyczną
 5. Jakie informacje przekazać na temat przetwarzania danych, aby spełnić wymogi prawne?
 6. Rodzaje zabezpieczeń zwiększających poufność przetwarzanych danych
 7. Istota Polityki Bezpieczeństwa Informacji
 8. Lista obowiązków administratora na gruncie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych

TERMIN

30.11.2020 – 4 h (dydaktyczne)

01.12.2020 – 4 h (dydaktyczne)

LICZBA GODZIN

8

LICZBA MIEJSC

15

REKRUTACJA

Dokumenty prosimy przesłać na adres e-mail: izabela.sas@ignatianum.edu.pl

Termin naboru dokumentów trwa do 23 listopada 2020.

Lista uczestników zostanie ustalona 26 listopada 2020.

KONTAKT

tel. 12 39 99 662

      797 741 901

Wewnętrzne systemy zarządzania jakością na uczelni wyższej (NABÓR ZAKOŃCZONY

 PROGRAM

 1. Cele i zasady zarządzania jakością w uczelni wyższej
 2. Budowanie systemu zarządzania jakością
 3. Procedury zapewnienia jakości
 4. Rola i zadania kierownictwa we wdrażaniu systemu zarządzania jakością w uczelni
 5. Etapy wdrażania systemów zarządzania jakością

TERMIN

30.10.2020

LICZBA GODZIN 

8

LICZBA MIEJSC

8

REKRUTACJA

Nabór zakończony.

KONTAKT

tel. 12 39 99 662

Zasady tworzenia aktów normatywnych w uczelni na przykładzie aktów prawnych regulujących proces kształcenia (NABÓR ZAKOŃCZONY)

PROGRAM

 1. Podstawowe regulacje prawne, akt prawny, akt normatywny
 2. Rodzaje aktów normatywnych wydawanych w uczelni
 3. Przykłady aktów normatywnych w uczelni
 4. Budowa aktu normatywnego
 5. Przygotowanie projektu aktu normatywnego

TERMIN

informacja pojawi się wkrótce

LICZBA GODZIN

8

LICZBA MIEJSC

7

REKRUTACJA

Dokumenty prosimy przesłać na adres e-mail: izabela.sas@ignatianum.edu.pl

Termin naboru dokumentów trwa do 20 listopada 2020.

Lista uczestników zostanie ustalona 23 listopada 2020.

KONTAKT

tel. 12 39 99 662