Zarządzanie

Zarządzanie czasem i organizacja czasu pracy w biurze (TRWA NABÓR)

PROGRAM

1. Skuteczne sposoby zarządzania własnym czasem

2. Planowanie i organizacja czasu pracy

3. Praca pod presją czasą

4. Ustalanie priorytetów organizacyjnych i ich realizacja w czasie

5. Praktyczne zasady tworzenia harmonogramów pracy w biurze, ich realizowania i ewaluacji

TERMIN 

DLA I GRUPY:

6.05.2021 r. 9:00 – 15:00

7.05.2021 r. 9:00 – 15:00

DLA II GRUPY:

20.05.2021 r. 8:00 – 14:00

21.05.2021 r. 9:00 – 15:00

LICZBA GODZIN 

16

LICZBA MIEJSC

18

REKRUTACJA

Dokumenty prosimy przesłać na adres e-mail: izabela.sas@ignatianum.edu.pl

KONTAKT

tel. 12 39 99 662

Budowanie zespołu i komunikacji w zespole (NABÓR ZAKOŃCZONY)

PROGRAM

 1. Czym jest zespół i jakie są role zespołowe i zasady współpracy
 2. Na czym polega odpowiedzialność lidera
 3. Zasady profesjonalizmu w zespole i wymóg systematycznego zdobywania wiedzy
 4. Jak zapewnić dobrą komunikację w zespole (narzędzia budowania relacji w zespole)
 5. Zasady rozwiązywania konfliktów i nieporozumień

TERMIN

09.02.2021

11.02.2021

LICZBA GODZIN

16

LICZBA MIEJSC

14

REKRUTACJA

Dokumenty prosimy przesłać na adres e-mail: izabela.sas@ignatianum.edu.pl

KONTAKT

tel. 12 39 99 662

Zarządzanie projektami - zarządzanie wymaganiami, zakresem i kosztami projektu (NABÓR ZAKOŃCZONY)

PROGRAM

 1. Kierowanie procesem uzgadniania i spełniania wymagań w projekcie
 2. Różne typy wymagań
 3. Zarządzanie  zakresem
 4. Zarządzanie zmianami
 5. Planowanie  i szacowanie kosztów
 6. Wyznaczanie budżetu projektu
 7. Kontrolowanie kosztów projektu

TERMIN

9.11.2020 r.

 

10.11.2020 r.

 

LICZBA GODZIN

16

LICZBA MIEJSC

2

REKRUTACJA

Dokumenty prosimy przesłać na adres e-mail: izabela.sas@ignatianum.edu.pl

Nabór zakończony.

KONTAKT

tel. 12 39 99 662

Zarządzanie projektami: planowanie, kontrolowanie, zarządzanie czasem, zmianą, komunikacją (NABÓR ZAKOŃCZONY)

PROGRAM

 1. Najważniejsze założenia zarządzania projektami (całościowe zarządzanie projektem)
 2. Efektywność w zarządzaniu projektami
 3. Czynniki wpływające na rezultaty projektu
 4. Rola kierownictwa
 5. Ustalanie celów
 6. Kamienie milowe
 7. Techniki monitorowania projektu.

TERMIN

25.11.2020 r.

26.11.2020 r.

27.11.2020 r.

LICZBA GODZIN 

24

LICZBA MIEJSC

7

REKRUTACJA

Dokumenty prosimy przesłać na adres e-mail: izabela.sas@ignatianum.edu.pl

Termin naboru dokumentów trwa do 20 listopada 2020.

Lista uczestników zostanie ustalona 23 listopada 2020.

KONTAKT

tel. 12 39 99 662

Zarządzanie projektami według metodyki Prince 2_Foundation (NABÓR ZAKOŃCZONY)

PROGRAM

 1. Podstawowe terminy PRINCE2
 2. 7 zasad PRINCE2
 3. 7 tematów przewodnich PRINCE2
 4. 7 procesów PRINCE2 

TERMIN 

Informacja pojawi się wkrótce

LICZBA GODZIN 

24

LICZBA MIEJSC

1

REKRUTACJA

Dokumenty prosimy przesłać na adres e-mail: izabela.sas@ignatianum.edu.pl

KONTAKT

tel. 12 39 99 662

Lean Office (NABÓR ZAKOŃCZONY)

PROGRAM

 1. Podstawowe zasady, założenia oraz narzędzia systemu Lean i Kaizen (dlaczego drobne usprawnienia są istotne, dlaczego ludzie są krytycznym zasobem do wdrożenia podejścia Lean)
 2. Rozpoznawanie i definiowanie MUDA w organizacji
 3. Zasady tworzenia zespołu podczas wdrażania Kaizen i Lean Office
 4. Rozwiązywanie problemów w oparciu o techniki Lean i Kaizen
 5. Mapowanie strumienia wartości
 6. Narzędzia wykorzystywane w standardzie pracy biura oraz zapobiegające błędom w administracji
 7. 5S w organizacji
 8. Zasady tworzenia standaryzacji w miejscu pracy
 9. Kanbany w miejscu pracy
 10. Ludzie w Lean (motywacja, wywieranie wpływu, zmiana nawyków)

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest pod adresem: PROGRAM SZKOLENIA

TERMINY DLA I GRUPY:

16.11.2020 r. – 9:00 – 15.45

17.11.2020 r. – 9:00 – 15.45

23.11.2020 r. – 9:00 – 15.45

24.11.2020 r. -  9:00 – 14.00

Nabór dla I grupy zakończony.

TERMINY DLA II GRUPY:

11.01.2021

12.01.2021

18.01.2021

19.01.2021 

LICZBA GODZIN

30

LICZBA MIEJSC

20

REKRUTACJA

Dokumenty prosimy przesłać na adres e-mail: izabela.sas@ignatianum.edu.pl

KONTAKT

tel. 12 39 99 662