Strona główna Rekrutacja Oferta edukacyjna na rok akademicki 2024/2025


Oferta edukacyjna na rok akademicki 2024/2025

 

 

Oferta na studia I stopnia
Rekrutacja na studia w Ignatianum odbywa się na kierunek, a nie na zakres kształcenia.
Studia stacjonarne w Ignatianum są prowadzone od poniedziałku do piątku.

[Powrót do Strony Głównej Rekrutacji]

FILOZOFIA

KULTUROZNAWSTWO

TURYSTYKA I REKREACJA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

PEDAGOGIKA

ADMINISTRACJA I POLITYKA PUBLICZNA

FILOLOGIA ANGIELSKA

NAUKI O POLITYCE

ZARZĄDZANIE I NOWE TECHNOLOGIE W SFERZE PUBLICZNEJ  

KOGNITYWISTYKA INFORMATYCZNA

PRAWO I DORADZTWO W BIZNESIE

 

Zapraszamy do odwiedzenia grupy dla Kandydatów na studia w  Ignatianum:

"KANDYDACI na studia w UIK"
Oferta na studia II stopnia
Rekrutacja na studia w Ignatianum odbywa się na kierunek, a nie na zakres kształcenia.
Studia stacjonarne w Ignatianum są prowadzone od poniedziałku do piątku.

[Powrót do Strony Głównej Rekrutacji]

Oferta na jednolite studia magisterskie
Rekrutacja na studia w Ignatianum odbywa się na kierunek, a nie na zakres kształcenia.
Studia stacjonarne w Ignatianum są prowadzone od poniedziałku do piątku.

[Powrót do Strony Głównej Rekrutacji]


PSYCHOLOGIA

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

LOGOPEDIA
Zapraszamy do odwiedzenia grupy dla Kandydatów na studia w Ignatianum:
"KANDYDACI na studia w UIK"
Oferta kierunków studiów podyplomowych

Kandydacie pamiętaj! Do potwierdzenia zgłoszenia internetowego, niezbędne jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w wersji papierowej, w Dziale Spraw Studenckich, zgodnie z terminarzem.
W przypadku dużego zainteresowania danym kierunkiem decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

 

INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI
Organizacja i zarządzanie w oświacie
INSTYTUT NAUK O WYCHOWANIU
Logopedia
Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży
Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi
INSTYTUT PSYCHOLOGII
Suicydologia
INSTYTUT FILOZOFII
Filozofia i krytyczne myślenie - rekrutacja na ten kierunek rozpocznie się w semestrze zimowym
 
Oferta Szkoły Doktorskiej