Rok akademicki 2018/2019

  

Zarządzenie nr 1/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania Rzecznika dyscyplinarnego do spraw nauczycieli akademickich
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 2/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania Rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów i doktorantów
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 3/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 8 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udziału w programie Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe Akcja KA107 pracowników Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 4/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie podziału kompetencji władz administracyjnych AIK w kadencji 2018/2019 – 2021/2022.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 6/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla studentów w Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 7/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie powołania Rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów i doktorantów
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 8/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 13 listopada 2018r. w sprawie oświadczeń nauczycieli akademickich Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Załączniki do Zarządzenia nr 8/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 13 listopada 2018r. w sprawie oświadczeń nauczycieli akademickich Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 9/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zwrotu kosztów za KKM
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 10/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny osiągnięć naukowych i dydaktycznych doktorantów na Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2018/2019.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 11/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Doktoranckiej ds. przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na realizację celów projakościowych na Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2018/2019.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 12/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny osiągnięć naukowych i dydaktycznych doktorantów na Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2018/2019.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 13/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Doktoranckiej ds. przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na realizację celów projakościowych na Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2018/2019.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 14/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla doktorantów w Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 15/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Aneks do Regulaminu ZFŚS, Tabela dofinansowań pkt III, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 15/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 listopada 2018 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 16/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie określenia liczby studentów uprawnionych do otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2018/2019
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 17/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości świadczeń bezzwrotnej pomocy materialnej dla studentów Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2018/2019
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 18/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 3 grudnia 2018 r w sprawie ustalenia liczby studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2018/2019.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 19/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku na dzień 31 grudnia 2018 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 20/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości świadczeń bezzwrotnej pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2018/2019
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 21/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie godzin rektorskich w dniu 19 grudnia 2018 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 22/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia zakresu zadań Pełnomocnika Rektora ds. Inwestycji
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 23/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia zakresu zadań Pełnomocnika Rektora ds. Społecznych.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 24/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/2017/2018 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 stycznia 2018 r. wydanego w sprawie określania zasad i trybu postępowania przy ustalaniu udziału w wynagrodzeniu zasadniczym pracowników Uczelni części wynagrodzenia za pracę o charakterze twórczym.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 25/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 19 grudnia 2018 r w sprawie ustalenia czasu pracy w roku 2019 dla pracowników administracji i obsługi w Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 26/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2018/2019
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 27/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Warunków kierowania pracowników akademickich na wyjazdy krajowe i zagraniczne w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych w Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 28/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji do spraw opracowania Statutu i regulaminów w Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 29/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie powołania i ustalenia zakresu zadań Pełnomocnika Rektora ds. Nauki.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 30/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zakresu zadań Pełnomocnika Rektora ds. współpracy międzynarodowej w Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 32/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 7 stycznia 2019 r. wydanego w sprawie powołania Komisji do spraw opracowania Statutu i regulaminów w Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 33/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zasad wyłaniania najlepszych absolwentów Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 34/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów świadectw ukończenia studiów podyplomowych wydawanych w Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Zasady wyłaniania najlepszych absolwentów Akademii Ignatianum w Krakowie, tekst jednolity z dnia 21 stycznia 2019 r., stanowiące Załącznik do Zarządzenia nr 33/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 21 stycznia 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 35/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru oświadczenia absolwenta w celu przeprowadzenia przez Akademię Ignatianum w Krakowie monitoringu karier zawodowych swoich absolwentów oraz w celach marketingowych Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 36/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 27/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Warunków kierowania pracowników akademickich na wyjazdy krajowe i zagraniczne w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych w Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 37/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 7 stycznia 2019 r. wydanego w sprawie powołania Komisji do spraw opracowania Statutu i regulaminów w Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 38/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie opłat w przewodzie doktorskim
[Pobierz] [Otwórz]
Wzór umowy o pokryciu kosztów przeprowadzenia przewodu doktorskiego dla kandydata, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 38/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 25 lutego 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Wzór umowy o pokryciu kosztów przeprowadzenia przewodu doktorskiego dla kandydata, stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 38/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 25 lutego 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 39/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia podyplomowe rozpoczynające się w roku akademickim 2018/2019 w semestrze letnim w Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 40/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie powołania Prorektora ds. Nauki w AIK i określenia jego zadań w kadencji 2018/2019 – 2021/2022.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 42/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 43/2018/2019 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 31/2014/2015 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 marca 2015 roku, w sprawie powołania Uczelnianej Komisji do spraw Etyki Badań Naukowych Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 44/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla doboru kandydatów na studia na rok akademicki 2019/2020
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 45/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powołania Kierownika Komitetu Sterującego Projektem nr POWR.03.01.00-00-KN44/18-00 „Eksperymentalny program kształcenia nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej w Akademii Ignatianum w Krakowie”.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 46/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji do spraw opracowania Regulaminu opłat za usługi edukacyjne w Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 49/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich Akademii Ignatianum w Krakowie w 2019 roku
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 50/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowego terminarza rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia drugiego stopnia w Akademii Ignatianum w Krakowie na rok akademicki 2019/2020
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 51/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji pracy oraz wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie letnim 2019 roku pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 53/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie godzin rektorskich w dniu 7 maja 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 79/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 września 2019 r. w sprawie Zasad dyplomowania studentów w Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 55/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu udziału w Programie Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe Akcja KA103 pracowników Akademii Ignatianum w Krakowie na wyjazdy realizowane od 1 października 2018 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 56/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum Krakowie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2019/2020
[Pobierz] [Otwórz]

 

           

Zarządzenie nr 57/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu opłat za świadczone usługi edukacyjne w Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
REGULAMIN POBIERANIA OPŁAT ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 58/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne w Akademii Ignatianum w Krakowie oraz opłat za wydanie dokumentów dla cykli studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020 .
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 59/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wysokości i trybu pobierania opłat za prowadzone w języku polskim studia pierwszego, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie dla cudzoziemców, studentów wymiany międzynarodowej oraz free mover student odbywających studia na zasadach odpłatności w Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2019/2020
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 60/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne w Akademii Ignatianum w Krakowie oraz opłat za wydanie dokumentów w Szkole Doktorskiej dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 61/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne w Akademii Ignatianum w Krakowie oraz opłat za wydanie dokumentów na studiach podyplomowych dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 62/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Szkoły Doktorskiej w Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 63/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji do spraw opracowania regulaminu funkcjonowania instytutów w Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 65/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie terminarza rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Akademii Ignatianum w Krakowie na kształcenie rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 66/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne oraz wydanie dokumentów na Międzywydziałowych Studiach Podyplomowych z zakresu antropologii, psychologii i pedagogiki chrześcijańskiej - Szkoła Formatorów, dla cyklu studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 67/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany załączników do Zarządzenia nr 49/2014/2015 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie opisu historii Akademii Ignatianum w Krakowie i systemu ocen w języku polskim stosowanych w suplementach do dyplomów ukończenia studiów wraz z ich tłumaczeniem na język angielski.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 68/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora projektu wsparcia „de minimis” dla czasopism i ustalenia jego zakresu zadań.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 69/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia podyplomowe rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020 w semestrze zimowym w Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 70/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie procedury postępowania w sytuacji nieuruchomienia danego kierunku studiów podyplomowych w przypadku zebrania się zbyt małej liczby kandydatów w roku akademickim 2019/2020.
[Pobierz] [Otwórz]
Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej Akademii Ignatianum w Krakowie dla doktorantów którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 71/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 12 lipca 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej Akademii Ignatianum w Krakowie dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego lub zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w Akademii Ignatianum w Krakowie,
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 71/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej Akademii Ignatianum w Krakowie dla doktorantów którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 71/1/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu „Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego” Projekt numer: WND-POWR.03.05.00-00-ZR10/18-00; Zadanie 2: Program staży dla studentów kierunków: Pedagogika, Filologia angielska, Psychologia, Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna
[Pobierz] [Otwórz]
REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego” Projekt numer: WND-POWR.03.05.00-00-ZR10/18-00 Zadanie 2: Program staży dla studentów kierunków: Pedagogika, Filologia angielska, Psychologia, Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 73/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie stosowania w Akademii Ignatianum ustawy Prawo zamówień publicznych
[Pobierz] [Otwórz]
Regulamin udzielania zamówień publicznych w Akademii Ignatianum w Krakowie stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 73/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 9 sierpnia 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielenia zamówień publicznych.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielenia zamówień publicznych w Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 5 do Regulaminu udzielenia zamówień publicznych w Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 74/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa Doktorantów w Projekcie „Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego” Projekt numer: WND-POWR.03.05.00-00-ZR10/18-00
[Pobierz] [Otwórz]
REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA DOKTORANTÓW w PROJEKCIE „Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego” Projekt numer: WND-POWR.03.05.00-00-ZR10/18-00, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 74/2018/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 75/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej na kształcenie rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 76/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 4 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla doboru kandydatów na kształcenie w Szkole Doktorskiej w Akademii Ignatianum w Krakowie na rok akademicki 2019/2020.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 77/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 4 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. przeprowadzenia rekrutacji uczestników do projektu „Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego” projekt numer: POWR.03.05.00-00-ZR10/18. Zadanie 3: Wzmocnienie programu kształcenia doktorantów w zakresie kompetencji kluczowych dla społeczeństwa oraz stworzenie interdyscyplinarnych międzywydziałowych studiów doktoranckich.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 78/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 6 września 2019 r. W sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych na dostawę serwerów, macierzy, sprzętu sieciowego i drukarek do blankietów kart w ramach: Projektu pn. Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, umowa dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z203/18 oraz Projektu pn. Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, umowa dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-ZR10/18
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 79 /2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 września 2019 r. w sprawie Zasad dyplomowania studentów w Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Zasady dyplomowania w Akademii Ignatianum w Krakowie, stanowiące załącznik do Zarządzenia nr 79/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 września 2019 r
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 80/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 września 2019 roku w sprawie oświadczeń upoważniających Akademię Ignatianum w Krakowie do wykazania osiągnięć naukowych pracownika w ramach poszczególnych dyscyplin w procesie ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2020
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 81/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 76/2018/2019 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla doboru kandydatów na kształcenie w Szkole Doktorskiej w Akademii Ignatianum w Krakowie na rok akademicki 2019/2020.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 83/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia terminarza składania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na realizację celów projakościowych dla doktorantów Akademii Ignatianum w Krakowie którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 84/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom i doktorantom Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom i doktorantom Akademii Ignatianum w Krakowie, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 84/2018/2019 z dnia 30 września 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom i doktorantom Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom i doktorantom Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 3 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom i doktorantom Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 4 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom i doktorantom Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 5 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom i doktorantom Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 6 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom i doktorantom Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 7 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom i doktorantom Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 8 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom i doktorantom Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 9 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom i doktorantom Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 10 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania studentom i doktorantom Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 11 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 12 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom i doktorantom Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 13 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom i doktorantom Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 85/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia maksymalnej wysokości dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne dla studentów i doktorantów w Akademii Ignatianum w Krakowie na rok akademicki 2019/2020
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 86/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej ds. przeprowadzenia rekrutacji uczestników do projektu „Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego” projekt numer: POWR.03.05.00-00-ZR10/18. Zadanie 3: Wzmocnienie programu kształcenia doktorantów w zakresie kompetencji kluczowych dla społeczeństwa oraz stworzenie interdyscyplinarnych międzywydziałowych studiów doktoranckich”.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 87/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. opracowania założeń i programu Interdyscyplinarnych Międzywydziałowych Studiów Doktoranckich w ramach projektu : „Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego” numer: POWR.03.05.00-00-ZR10/18. Zadanie 3: Wzmocnienie programu kształcenia doktorantów w zakresie kompetencji kluczowych dla społeczeństwa oraz stworzenie Interdyscyplinarnych Międzywydziałowych Studiów Doktoranckich.
[Pobierz] [Otwórz]