Programy studiów

Instytut Psychologii

PROGRAM STUDIÓW JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH

program studiów psychologii stacjonarnych

program studiów psychologii niestacjonarnych

Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020:

Program studiów: psychologia stacjonarna

Program studió: psychologia niestacjonarna

Instytut Nauk o Politycie i Administracji
Instytut Nauk o Wychowaniu

PROGRAM STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA

PROGRAM STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU PRACA SOCJALNA

PRACA SOCJALNA I stopień stacjonarne obowiązujący studentów rozpoczynajacych naukę w roku akademickim 2019/2020 i 2020/2021

PROGRAM STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA